Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Regler för sekretess

En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och därför har du inte rätt att ta del av dem.

Sekretessbelagda handlingar kan till exempel handla om uppgifter om människors personliga förhållanden som kommer fram i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst.

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda.

Läs om offentlighetsprincipen på Sveriges domstolars webbplats Länk till annan webbplats.


Det spelar ingen roll om du skickar ett brev eller mejl till oss och skriver att det är hemligt. Uppgifterna omfattas bara av sekretess om lagen anger det.

Om kommunen inte vill lämna ut en handling på grund av att den är sekretessbelagd kan du klaga på det. Då gör myndigheten som förvarar handlingen en prövning på din begäran så att du får ett beslut som kan överklagas. Kommunen är skyldig att informera om hur du överklagar.

Internt arbetsmaterial får bara anställda i kommunen läsa. De är inte allmänna handlingar och därför har du som medborgare ingen rätt att läsa dem.

Alla uppgifter i kommunens diarier granskas enligt offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen (GDPR) innan de blir offentliga. Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018, och är en lag som ska skydda människor från att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas.

När det gäller brott mot sekretess är detta en personuppgiftsincident som ska anmälas till kontaktpersonen på förvaltningen, Dataskyddsombudet och eventuellt vidare till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).