Meny

Valsedlar

Information om valsedlar i röstningslokal och vallokal.

Röstmottagarna har ansvar för att väljarna i varje vallokal och röstningslokal har tillgång till valsedlar.

De partier som ska finnas representerade är de som vid något av de senaste två valen har fått mer än 1 procent av rösterna, samt för partier som är representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige (partivalsedlar).

Valsedlarna placeras i bokstavsordning

Valnämnden ansvarar för ordningen av både partivalsedlar och namnvalsedlar. Valsedlar placeras i bokstavsordning, gäller för såväl partivalsedlar som namnvalsedlar.

På webbplatsen www.val.se Länk till annan webbplats. publicerar valmyndigheten en lista som visar vilka lokala
partiers partivalsedlar som ska vara utlagda i berörda kommuner.