Meny

Val 2022

Hand som håller tre valsedlar.

Den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Att rösta är det viktigaste verktyg du som
medborgare har för att kunna påverka de politiska beslut som rör dig.

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region och kommun vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Du som har rösträtt får ett röstkort med posten senast den 24 augusti. På röstkortet står din rösträtt och information om i vilken lokal du kan rösta. Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta.

På valmyndighetens webbplats kan du läsa mer Att rösta - valmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om hur kommunen fungerar som politisk organisation hittar du här. Länk till annan webbplats.

Vad händer efter valdagen?

När valet är klart

Valmyndigheten fördelar mandaten för riksdagen
Länsstyrelsen är klar med rösträkningen för valet till riksdagen cirka en vecka efter valdagen. Därefter beräknar och fastställer valmyndigheten den slutliga mandatfördelningen mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare.
Valmyndighetens nämnd fastställer valresultatet och publicerar beslutet på val.se. Länsstyrelsen upprättar ett protokoll över rösträkningen för respektive riksdagsvalkrets, som också publiceras på val.se.

Länsstyrelsen fördelar mandaten för kommunerna och regionen
När räkningen av alla röster och personröster är klar för valet till kommunfullmäktige och regionfullmäktige beräknar och fastställer länsstyrelsen mandatfördelningen mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare. Lysekils kommunfullmäktige har totalt 31 folkvalda ledamöter, och 22 ersättare. Länsstyrelsen fastställer valresultatet och beräknar vilka mandat de olika parterna får utifrån valresultatet. Samtliga beslut finns på val.se cirka 14 dagar efter valdagen.

Kommunfullmäktiges presidium och ordförande samt valberedning väljs
Den 19 oktober har det nya kommunfullmäktige sitt första möte. Där väljs kommunfullmäktiges presidium, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande.
Fullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till valberedningen.

Valberedningen föreslår ledamöter till uppdragen
i den politiska organisationen

Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på ledamöter och ersättare till de olika uppdragen inom den politiska organisationen. Valberedningens förslag lämnas till kommunfullmäktige som beslutar vilka politiker som ska sitta i de olika nämnderna, vem som ska vara ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Val av styrelser till kommunens bolag
Val ska även genomföras till styrelsen för kommunens bolag, LEVA i Lysekil AB, LysekilsBostäder AB, Havets Hus i Lysekil AB samt Lysekils Hamn AB. Även revisorer som ska granska kommunens verksamhet utses av kommunfullmäktige.

Valet till nämnder och styrelser kommer troligen att ske den 14 dec 2022, och beslutet gäller från 1 januari 2023 till 31 dec 2026. (undantag bolagen)

Frågor

Om du har frågor inför det allmänna valet är du välkommen att kontakta Valkansliet som du når via kontaktcenter telefon: 0523-61 30 00 eller e-post: val@lysekil.se.

Vem har rätt att rösta?

Rösträtt vid val till riksdagen

Du har rösträtt vid val till riksdagen om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och
 • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt vid val till region- och kommunfullmäktige

Du har rösträtt vid val till region- och kommunfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Olika sätt att rösta

Rösta i förtid från den 24 augusti - förtidsröstning

Det finns möjlighet att rösta i förtid i en röstningslokal, så kallad förtidsröstning. Förtidsröstning pågår från den 24 augusti till 11 september 2022. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet.

För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling.

Lokaler vid förtidsröstning i Lysekils kommun

Rösta i vallokal på valdagen den 11 september

Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Vallokalerna i Lysekils kommun har öppet mellan kl. 08.00 och kl. 20.00 den 11 september 2022. När du röstar i din vallokal prickas du av i röstlängden och din röst läggs ner i valurnan.

Ta med din ID-handling! Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Lokaler för att rösta på valdagen i Lysekils kommun

Rösta med bud - budröstning

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till en vallokal eller en lokal för förtidsröstning.

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren

Budet ska vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Du behöver särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa hos Valmyndigheten eller kommunen. Budet kan hämta budröstningsmaterial i någon av kommunens röstningslokaler. Valsedlar kan budet hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

Rösta med ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte har någon som kan vara bud åt dig, då kan din kommun ordna med ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

De ambulerande röstmottagarna är utsedda av valnämnden och kommer vara tillgängliga, efter anmälan, under hela förtidsröstningsperioden den 24 augusti till den 11 september 2022.

Anmäl behov av ambulerande röstmottagare
Du anmäler ditt behov av ambulerande röstmottagare på telefon 0523 - 61 31 04 eller 0523 - 61 31 08.

Du kan också boka via e-post val@lysekil.se , kom ihåg att ange namn, adress, telefon, och eventuell mobiltelefon.

Så går det till
De ambulerande röstmottagarna har med sig partivalsedlar och blanka valsedlar. Om du vill personrösta måste du ordna egna namnvalsedlar. Du behöver ha röstkort och en giltig id-handling. Röstmottagarna legitimerar sig alltid vid hembesök.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Röstmottagarna tar sedan med sig fönsterkuvertet med din röst till valkansliet. Valkansliet ser till att din röst kommer till ditt valdistrikt på valdagen.

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller förtidsrösta på ambassad och konsulat.

Läs mer hos Valmyndigheten om att rösta från utlandet Länk till annan webbplats.

Valsedlar

Partier kan lämna valsedlar till Kontaktcenter

Partierna kan lämna in sina namnvalsedlar till Kontaktcenter. Valsamordnaren ser sedan ser till att valsedlarna sprids ut till vallokalerna och röstningslokalerna.

Valnämnden tar inte över ansvaret för att alltid se till att det finns tillgång till dessa namnvalsedlar. Det åligger partierna själva att se till att det finns tillgång till deras valsedlar och att de överlämnas till röstmottagarna i respektive röstningslokal och vallokal.

Det är endast röstmottagarna som får fylla på med valsedlar i valsedelsställen, så länge det finns valsedlar att tillgå.

Aktuella datum för överlämnande:

 • Inför förtidsröstningen ska valsedlarna lämnas över till valkansliet senast måndagen den 15 augusti.
 • Inför valdagen den 11 september ska valsedlarna lämnas över till valkansliet senast måndagen den 5 september.

Utläggning av valsedlar

Lysekils kommun följer regler för utläggning av valsedlar i röstningslokaler enligt Valmyndigheten Utläggning av valsedlar Länk till annan webbplats..