Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Lysekils kommun kan lämna medborgarförslag. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamheter. 

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Lysekils kommun har rätt att lämna medborgarförslag. Detta innebär att även barn och personer med utländsk bakgrund, som saknar rösträtt, får lämna in förslag. Medborgarförslag kan inte väckas av föreningar, företag, sammanslutningar, råd eller andra organisationer.

Medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet. Det får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerad utredningen är och kan ta upp till ett år.

För en snabbare hantering av förslag till kommunen finns möjlighet att använda fomuläret för synpunkter och förslag.

Hur behandlas ett medborgarförslag

  • Förslag ska behandlas så att kommunfullmäktige/nämnd kan fatta beslut inom ett år från det förslaget lämnades in.
  • Den som lämnat in ett medborgarförslag har yttranderätt när förslaget lämnas in till kommunfullmäktige.
  • Medborgarförslag som inte beretts färdigt ska redovisas i kommunfullmäktige två gånger per år.
  • Ett medborgarförslag som skickas in till kommunen blir en allmän handling. Det registreras (diarieförs) i kommunens diarium. Då ett förslag oftast inte innehåller några sekretessbelagda uppgifter blir handlingen offentlig.

Läs om hur Lysekils kommun behandlar dina personuppgifter

Skicka in ett medborgarförslagJag tillåter att mitt namn publiceras på Lysekils kommuns hemsida * (obligatorisk)
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Lysekils kommuns hemsida


Vill du skicka brev är adressen:

Lysekils kommun
Kungsgatan 44
453 80 Lysekil

Märk brevet med "Medborgarförslag"

OBS! Glöm inte att ange namn och fullständig adress (du måste vara folkbokförd i Lysekils kommun).