Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Sociala medier

Lysekils kommun är aktiv på flera sociala plattformar såsom Facebook, Youtube och Instagram.

Viktigt att veta när du pratar med oss på sociala medier

I våra sociala medier informerar vi om Lysekils kommuns verksamhet. När du kommenterar våra inlägg innebär det att du publicerar dina och eventuellt andras personuppgifter.

Observera att det du skriver i våra sociala medier alltid överförs till tredje part (det vill säga det företag eller den organisation som driver det sociala mediet tex när det gäller både Facebook, Youtube och Instagram).

Våra riktlinjer

Vi är måna om att alla håller en god ton mot varandra i våra sociala medier. Inlägg eller kommentarer som innehåller rasism, hot, personliga påhopp och kränkningar kommer tas bort. Om du upptäcker kränkande innehåll kan du anmäla det till kommun@lysekil.se. Du kan också använda kanalens egen funktion för att anmäla detta.

Det är inte tillåtet att skriva ut sekretessbelagda uppgifter. Tänk efter innan du delar information öppet, skriv inte ut personuppgifter, telefonnummer eller annat material som kan vara känsligt.

Vi behandlar aldrig personärenden via sociala medier utan hjälper dig vidare till rätt person eller verksamhet inom staden med ditt ärende. Vi tillåter inte att personärenden diskuteras öppet i sociala medier, oavsett om det gäller dig själv eller någon annan.

Vi tillåter inte publicering av ryktesspridning eller falsk information, varken som inlägg, kommentarer, delningar eller länkningar. Alla länkningar till obekräftad eller vilseledande information kommer att tas bort.

Lägg inte upp bilder eller videos om du inte har rättigheter till dem.

Lägg inte upp bilder eller video på personer om du inte är säker på att det är okej för personer som syns i bild eller i en video. Om du själv syns någonstans där du inte har gett ditt godkännande, kontakta oss på kommun@lysekil.se

Spam är inte tillåtet och upprepade inlägg från samma användare kommer att tas bort.

Reklaminlägg som görs från företag eller organisationer är inte okej och kommer att tas bort vid publicering.

Inlägg som görs ska vara relevanta för Lysekils kommun. Irrelevanta inlägg kommer att tas bort. Om du lägger upp ett inlägg med en länk eller kommenterar genom att länka till en tidningsartikel, Facebookinlägg eller liknande vill vi att det tydligt framgår varför du lägger in länken.

Att synas på bild eller film i våra sociala medier

Lysekils kommun publicerar bilder och filmer i sociala medier för att informera om Lysekils kommuns verksamheter.

Den lagliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. För din trygghets skull vill vi informera dig om att en publicering innebär att dina personuppgifter sprids globalt till alla som tar del av bilden/filmen till exempel i sitt flöde på sociala medier.

Personuppgiftsansvarig är berörd nämnd inom Lysekils kommun och du kan kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att få dina uppgifter rättade. Gäller det bilder eller filmer på stadens officiella Facebooksida eller Instagramkonto kontaktar du kommun@lysekil.se. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se. Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Hantering av personuppgifter i Lysekils kommuns sociala kanaler

Vi rekommenderar dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier. När du använder sociala medier för att komma i kontakt med Lysekils kommun överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver plattformen). Information om Lysekils kommun behandling av personuppgifter finns på lysekil.se

Alla inlägg på kommunens sidor blir allmänna handlingar och kan komma att diarieföras. Inlägg eller kommentarer som innehåller känsliga personuppgifter och som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp.

Kommentarer eller inlägg får inte heller innehålla:

  • hot, förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
  • hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
  • olovliga våldsskildringar eller pornografi
  • uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
  • olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
  • svordomar eller obscena ord
  • kommersiella budskap eller reklam
  • partipolitiska budskap
  • repetitiva inlägg/kommentarer samt spam
  • vilseledande information.

Lysekils kommun förbehåller sig rätten att radera kommentarer som bryter mot något i ovanstående lista. Hot och andra lagbrott polisanmälas. Användare som upprepade gånger bryter mot våra sidregler kommer att tas bort.