Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Samtycke för bild/film

Lysekils kommun kommunicerar med bild och film. Vi behöver ditt samtycke för att Lysekils kommun ska få använda bilder och filmklipp där du är med. Detta samtycke gäller för personer från 15 år.

Det innebär att om du samtycker sparar och behandlar vi dessa personuppgifter om dig. Syftet är att informera om våra verksamheter och marknadsföra kommunen.

Samtycker du till att dina personuppgifter i form av bilder eller filmklipp, som vi inhämtat vid detta tillfälle, får användas för publicering där Lysekils kommun står som avsändare? * (obligatorisk)
Samtycker du till att dina personuppgifter i form av bilder eller filmklipp, som vi inhämtat vid detta tillfälle, får användas för publicering där Lysekils kommun står som avsändare?
Till exempel: "Fotografering och filmning vid svenska nationaldagen i Lysekil".

För att få en bekräftelse på samtycket ange en e-postadress:
För att få en bekräftelse på samtycket ange en e-postadress:

Varför behövs samtycket?

Bilder, filmer och ljud där en person kan identifieras räknas som personuppgifter och hur dessa får hanteras bestäms bland annat i en europeisk dataskyddsförordning (GDPR). Vi behöver ditt samtycke för att Lysekils kommun ska få behandla bilder och filmklipp där du kan identifieras i samband med hanteringen.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar det som publiceras och att det sker i enlighet med den värdegrund som Lysekils kommun står för.

Bilder och filmklipp kommer endast att användas där Lysekils kommun står som avsändare och inte i kommersiellt syfte. Bilderna och filmklippen kommer lagras av Lysekils kommun. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd samt vår behandling av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till registrator@lysekil.se
Mer information hittar du på lysekil.se/personuppgifter Öppnas i nytt fönster.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, e-post, bild och filmklipp där du medverkar. Syftet är att informera om våra verksamheter och marknadsföra Lysekils kommun. Ditt namn och din e-post kommer endast att registreras för att vi ska kunna bekräfta att du samtyckt och för att skicka ut en bekräftelse på detta via din e-post. Personuppgifterna ska bara behandlas för det ändamål som anges.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6 enligt dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Lysekils kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta registrator i Lysekil.
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se

Du har också möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud på dso.lysekil@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten IMY, Integritetsskyddsmyndigheten.