Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Foto eller film från tillfället

Lysekils kommun kan komma att fotografera eller filma från detta tillfälle i syfte att informera om vår verksamhet i våra digitala kanaler som webbplats och sociala medier.

Foton och filmer betraktas som personuppgifter även om inte några namn nämns. Vi vill därför informera dig om vår hantering av dina personuppgifter.

Lysekils kommun sparar bilder och filmer i vår server och kommer inte använda dessa i kommersiellt syfte.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.

Du har rätt att kontakta oss om du vill att vi tar bort bilden från våra digitala kanaler. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post: registrator@lysekil.se.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post: dso.lysekil@jpinfonet.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.