Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Trygghetsboende

Det som tidigare kallades för servicehus går nu under benämningen trygghetsbostäder eller seniorbostäder. Den här typen av bostäder är till för dig som är äldre och som vill ha mer trygghet och social samvaro men är för frisk för särskilt boende (äldreboende). Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghets- eller seniorbostad. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ.

Lysekilsbostäder AB och Kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder erbjuder trygghets- och seniorbostäder i Lysekil. Lägenheterna är anpassade för personer som behöver en mer tillgänglig bostad och har ofta en nedre åldersgräns på 65 eller 70 år.

Trygghetsbostäderna på Stångenäshemmet och Järnvägsgatan 8 (Slättegården) har gemensamhetslokaler för måltider och samvaro, och under vissa tider en värd som ger de boende service.

Skillnader mellan trygghetsboende och äldreboende

Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt att det finns bovärd på angivna tider.

Skillnader mellan trygghetsboende och seniorboende

Eftersom det finns seniorboenden, som i likhet med trygghetsboende, är funktionellt utformade och har gemenskapslokaler, bovärd och trygghetslarm är det i vissa fall liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende och ett trygghetsboende. Åldersgränsen för att få flytta till ett trygghetsboende är dock ofta högre än för seniorboenden.

Köhanteringen till trygghetsbostäderna på Stångenäshemmet sköts av Pernilla Andersson. Hon har telefonnummer 0522-645648 eller mailadress: pernilla.x.andersson@riksbyggen.se

Kontaktuppgifter till trygghetsboendet Slättegården på Järnvägsgatan 8 hittar du via länken nedanför.