Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Korttidsboende

Korttidsvård eller korttidsboende innebär att du vistas på ett särskilt boende under en kortare period. Kommunen har en enhet som heter Kompassen och som bara är till för korttidsvistelse. Det finns även enstaka korttidsplatser på ett par av kommunens äldreboenden.

Du kan vistas tillfälligt på en korttidsplats för att en närstående ska få avlastning, vid återhämtning efter sjukdom eller som förberedelse inför att du ska flytta hem efter en sjukhusvistelse. Korttidsvård kan också beviljas i väntan på annat boende eller för vård i livets slutskede.

För att du ska få korttidsvistelse måste du ha ett biståndsbeslut. Du kan beviljas korttidsvård för en tillfällig enstaka period eller för en regelbundet återkommande period i form av växelvård. Beslutet om korttidsvistelse är alltid tidsbegränsat. 

Korttidsboendet Kompassen

De som vistas på Kompassen gör det av olika anledningar och har olika mål med sin vistelse. Någon kanske är på Kompassen för att få hjälp med att återfå funktioner och kraft efter en operation eller sjukdom. Någon annan kanske får vård i hemmet och har en närstående som behöver lite avlastning. Det finns även de som vistas på Kompassen i väntan på ett annat boende. Gemensamt för alla är att man vistas på Kompassen under en begränsad period.

Personalen på Kompassen ser på vilka vårdbehov just du har och ser till att du får den omsorg och vård du behöver. Vi jobbar med ett rehabiliterande förhållningssätt, vilket innebär att vi tillsammans med dig strävar efter att bevara eller förbättra kroppens funktioner.

Vårt mål är att du ska få en trygg vistelse hos oss. Vår personal har goda kunskaper och är erfarna inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård. Alla som jobbar här har tystnadsplikt.

Trygghetsplats för akut avlastning

Om du som vårdar en närstående blir sjuk eller av annan anledning får ett akut behov av avlösning, kan din närstående bli erbjuden en så kallad trygghetsplats på Kompassen. 

Avgifter

Du betalar omvårdnadsavgift för korttidsplats. Avgiftens storlek beror på din inkomst och din bostadskostnad. Maxavgift är 79 kronor per dygn.

Förutom omvårdnadsavgift betalar du för de måltider du får vid korttidsboendet. Avgiften för mat vid korttidsboende är 140 kronor per dygn. Det kan tillkomma andra kostnader under vistelsen för exempelvis läkarbesök, tandläkare, fotvård, resor eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Vill du veta mer om avgifterna så kan du vända dig till kommunens avgiftshandläggare som du når via kommunens växel.