Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Gruppboende

En typ av boende som erbjuds till dig som har varaktiga funktionshinder.

Ett gruppboende är till för dig som på grund av funktionshinder behöver: 

 • stöd dygnet runt
 • ha personal i din närhet
 • få direkt och spontant stöd vid behov
 • stöd med omvårdnad
 • stöd för att kunna umgås med släkt och vänner.

Ett gruppboende är en bostad som har lägenheter samlade runt ett gemensamt utrymme. Om du bor i ett gruppboende för vuxna har du en egen lägenhet. I det gemensamma utrymmet kan du träffa personalen och de andra som bor i gruppboendet. I gruppboendet får du stöd av personal för att du ska känna dig så självständig som möjligt.

Målet är att du med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo i kommunen och skapa ett eget hem. Du ska också kunna delta i kultur- och fritidsliv och i samhället utifrån dina egna förutsättningar.

Ansökan

Du som vill flytta till ett gruppboende ansöker om bostad med särskild service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller särskilt boende enligt socialtjänstlagen (SoL).

Ta kontakt med kommunens biståndshandläggare så hjälper de dig. De kan även informera om de olika lagarna.

Våra gruppboenden

 • Föreningsgatan 22
 • Föreningsgatan 26
 • Tornvägens gruppbostad
 • Kronbergets gruppbostad
 • Kvarngatans gruppbostad
 • Fjälla