Translate site

Translate

Meny

Trygghetsvandrare

När fler människor är ute i rörelse i ett område känner människor sig tryggare. Att trygghetsvandra skapar ett naturligt och socialt kontaktnät mellan vuxna och ungdomar.

Bli Trygghetsvandrare

För att bli Trygghetsvandrare krävs att du ställer upp på visionen för Lysekils kommuns trygghetsvandrare. Du bör även besitta de egenskaper som vi tycker är viktiga hos en trygghetsvandrare. Efter visat intresse får du som trygghetsvandrare delta på ett introduktionstillfälle som hålls av kommunens säkerhetsstrateg.

Det finns inga krav på antal vandringar utan du bestämmer själv i vilken omfattning du vill vara delaktig, men vi förväntar oss att man vill delta vid något tillfälle då och då.

I samband med trygghetsvandrarintroduktionen hålls även ett planeringsmöte med de redan befintliga trygghetsvandrarna. Då har du möjlighet att boka upp dig på trygghetsvandringar för de kommande två månaderna.

Alltid minst tre personer

När man är ute och trygghetsvandrar går man alltid minst tre personer tillsammans. Trygghetsvandringarna sker helt ideellt. Du får låna en väl synlig jacka för att bli igenkänd som trygghetsvandrare.

Vandringar kommer att hållas till exempel i anslutning till lönehelger, storhelger eller vid evenemang som samlar många ungdomar. Vandringarna kommer normalt att genomföras mellan 22.00 och 01.00.

Viktiga egenskaper hos Trygghetsvandrare

  • Att vi är positiva, förstående och ödmjuka
  • Som trygghetsvandrare är vi emot våld och droger
  • Vi är övertygade om att våra ungdomar varken ska röka eller dricka alkohol
  • Vi är närvarande och trygga vuxna, redo att hjälpa till
  • Vi är för allas lika värde

Vision för Lysekils kommuns Trygghetsvandrare

”Trygghetsvandrarna i Lysekil värnar om att tillsammans ge våra ungdomar och övriga invånare trygghet. Detta genom att vara närvarande på de platser där ungdomar rör sig och möta samt stötta dem i egenskap av vuxna förebilder.”

Trygghetsvandrare är en del av Lysekils kommuns medborgarlöften

Syftet med trygghetsvandrare är att på ett strukturerat sätt fånga upp engagerade föräldrar och andra vuxna förebilder för att tillsammans vandra för ökad trygghet för både Lysekils ungdomar och övriga invånare.

Målsättningen med Trygghetsvandrare är att öka närvaron av vuxna förebilder på utvalda kvällar för att tillsammans öka tryggheten för våra ungdomar och övriga kommuninvånare. Genom att trygghetsvandra kan du som enskild person bidra till ökad trygghet genom din närvaro.