Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Trygghetsvandrare

När fler människor är ute i rörelse i ett område känner människor sig tryggare. Att trygghetsvandra skapar också ett naturligt och socialt kontaktnät mellan vuxna och ungdomar.

Vad krävs för att bli trygghetsvandrare?

Det krävs att du ställer upp på visionen för Lysekils kommuns trygghetsvandrare. Du bör även besitta de egenskaper som vi tycker är viktiga hos en trygghetsvandrare. Efter visat intresse får du genomgå en utbildning för att kunna bli trygghetsvandrare. Utbildningen genomförs av representanter från Lysekils kommun, ABF, polismyndigheten och räddningstjänsten.

Trygghetsvandringarna sker helt ideellt. Du får låna en väl synlig väst för att bli igenkänd som trygghetsvandrare.

Det är krav att delta på en vandring per månad, men du får självklart delta oftare.

Hur går det till?

När du anmält ditt intresse och genomgått utbildningen kommer du få inbjudan till planeringsmöten där vi tillsammans planerar trygghetsvandringarna de kommande två månaderna.

Man går alltid minst tre personer tillsammans.

Vandringar hålls minst en dag i veckan. Vid behov, och om det är möjligt, kan det bli fler. De genomförs normalt mellan 20:00-23:00 men kan ändras utifrån behov.

Nästa introduktionstillfälle

Den 28 november 2022 klockan 18.00-19.30 arrangerar vi ett introduktionstillfälle tillsammans med räddningstjänst och polis på Rorkulten i Lysekil. Anmäl dig senast 23/11 till Anders Nilsson via e-post eller per telefon

Som trygghetsvandrare får du även utbildning i att släcka brand och HLR.

Viktiga egenskaper hos Trygghetsvandrare

  • Att vi är positiva, förstående och ödmjuka
  • Som trygghetsvandrare är vi emot våld och droger
  • Vi är övertygade om att våra ungdomar varken ska röka eller dricka alkohol
  • Vi är närvarande och trygga vuxna, redo att hjälpa till
  • Vi är för allas lika värde

Frågor?

Vid frågor om kommande trygghetsvandringar, kontakta samordnaren vid ABF Rorkulten Anders Nilsson via e-post eller per telefon


Vision för Lysekils kommuns Trygghetsvandrare

”Trygghetsvandrarna i Lysekil värnar om att tillsammans ge våra ungdomar och övriga invånare trygghet. Detta genom att vara närvarande på de platser där ungdomar rör sig och möta samt stötta dem i egenskap av vuxna förebilder.”