Meny

Trygghetstelefonen 031-334 12 19

Lysekils kommun har, i samarbete med SOS Alarm, skapat en trygghetstelefon dit du som allmänhet kan ringa dygnet runt och rapportera om oroliga situationer eller andra ordningsstörningar.

Vad är trygghetstelefonen?

Trygghetstelefonen är en kontaktpunkt dit allmänheten kan ringa dygnet runt, alla dagar i veckan, för att informera och rapportera om oroliga situationer eller andra ordningsstörningar som är pågående i vår kommun.

Det ersätter inte larmnumret 112, men är ett komplement för att underlätta för dig som allmänhet att rapportera om händelser och för oss som kommun att så snabbt som möjligt kunna agera.

Vad händer efter samtalet till trygghetstelefonen?

Trygghetstelefonen är en kontaktpunkt som är igång dygnet runt, alla dagar i veckan. Ditt samtal tas emot av SOS Alarm som svarar "Trygghetstelefonen Lysekils kommun". Du som inringare berättar om den pågående eller aktuella händelsen och operatören vid SOS Alarm ställer vid behov följdfrågor för att få ökad klarhet kring händelsen som du ringer in om. Efter samtalet med dig kontaktar SOS Alarm i sin tur våra kommunala resurser enligt en åtgärdsinstruktion som är framtagen mellan SOS Alarm och Lysekils kommun.

Via trygghetstelefonen kan du när som helst ringa in och kommunen agerar så snart som möjligt med de resurser som finns tillgängliga. Det kommer vara tillfällen då vi inte har personal i tjänst. Då kontaktas en beslutsfunktion inom kommunen för att bedöma om den rapporterade händelsen behöver hanteras i särskild ordning eller om informationen om händelsen kan delges berörda verksamheter till nästkommande arbetspass. Alla samtal och all hantering följs upp.

Vid akuta händelser – ring 112

Vid akuta händelser och pågående brott ska du även fortsättningsvis alltid ringa 112.

Kommunens intensifierade trygghetsarbete

Trygghetstelefonen har tagits fram som en del i kommunens intensifierade trygghetsarbete.

Efter en eskalerande oro i kommunen, som bland annat lett till allvarliga händelser i centrala Lysekil den senaste tiden, har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet. Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle.

Arbetet sker inom ramen för det som är kommunens uppdrag och befogenheter. Ingripanden vid pågående brottslighet är polisens ansvar.

Inriktningsbeslut kring intensifierat trygghetsarbete

Åtgärder för intensifierat trygghetsarbete