Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Så här kan du bidra

Tillsammans kan vi arbeta för en trygg kommun.

Så kan du bidra

 • Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?
 • Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.
 • Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.
 • Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Grannsamverkan är en effektiv brottsförebyggande metod

Grannsamverkan sker i samarbete med kommunpolisen i Lysekils kommun och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till kommunpolis Dan Carlsson. Ta gärna del av informationsfilm med mera via webbplatsen "Samverkan mot brott" Länk till annan webbplats. .

Kom med och trygghetsvandra - stort behov av vuxna

Du som är vuxen är viktig och kan göra skillnad för våra barn och ungdomar.

För att bli Trygghetsvandrare krävs att du ställer upp på visionen för Lysekils kommuns trygghetsvandrare.

När man trygghetsvandrar

När man är ute och trygghetsvandrar går man alltid minst tre personer tillsammans. Trygghetsvandringarna sker helt ideellt. Du får låna en väl synlig jacka eller varselväst, båda med texten "Trygghetsvandrare" för att bli igenkänd som just trygghetsvandrare.

Viktiga egenskaper hos Trygghetsvandrare

 • Att vi är positiva, förstående och ödmjuka
 • Som trygghetsvandrare är vi emot våld och droger
 • Vi är övertygade om att våra ungdomar varken ska röka eller dricka alkohol
 • Vi är närvarande och trygga vuxna, redo att hjälpa till
 • Vi är för allas lika värde

Frågor?

Vid frågor om kommande trygghetsvandringar, kontakta samordnaren vid ABF Rorkulten Anders Nilsson via e-post eller per telefon

Trygghetstelefonen

Lysekils kommun har, i samarbete med SOS Alarm, skapat en trygghetstelefon dit du som allmänhet kan ringa dygnet runt och rapportera om oroliga situationer eller andra ordningsstörningar.

Det ersätter inte larmnumret 112, men är ett komplement för att underlätta för dig som allmänhet att rapportera om händelser och för oss som kommun att så snabbt som möjligt kunna agera.

Vad händer efter samtalet till trygghetstelefonen?

Trygghetstelefonen är en kontaktpunkt som är igång dygnet runt, alla dagar i veckan. Ditt samtal tas emot av SOS Alarm som svarar "Trygghetstelefonen Lysekils kommun". Du som inringare berättar om den pågående eller aktuella händelsen och operatören vid SOS Alarm ställer vid behov följdfrågor för att få ökad klarhet kring händelsen som du ringer in om. Efter samtalet med dig kontaktar SOS Alarm i sin tur våra kommunala resurser enligt en åtgärdsinstruktion som är framtagen mellan SOS Alarm och Lysekils kommun.

Via trygghetstelefonen kan du när som helst ringa in och kommunen agerar så snart som möjligt med de resurser som finns tillgängliga. Det kommer vara tillfällen då vi inte har personal i tjänst. Då kontaktas en beslutsfunktion inom kommunen för att bedöma om den rapporterade händelsen behöver hanteras i särskild ordning eller om informationen om händelsen kan delges berörda verksamheter till nästkommande arbetspass. Alla samtal och all hantering följs upp.

Vid akuta händelser och pågående brott ska du även fortsättningsvis alltid ringa 112.

Trygghetstelefonen: 031-334 12 19

Tipsa om en otrygg plats

Nu kan du bidra till det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet genom att informera om otrygga platser i kommunen genom vårt digitala trygghetsformulär.I det nya webbaserade formuläret kan du rapportera in en otrygg plats genom att markera den på en karta och beskriva vad som gör platsen otrygg.

Din information är viktig

Genom att skicka in dina iakttagelser bidrar du till det gemensamma arbetet med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande åtgärder. Din rapport går automatiskt till det operativa trygghetsteamet inom Lysekils kommun. Varje rapport läses kontinuerligt och används som en del i underlaget för prioriteringar i arbetet och för planeringen av den fysiska miljön.

Det kan handla om åtgärder som att fältteamsresurser ökar sin närvaro på vissa platser, att brister i den fysiska miljön åtgärdas så snart som möjligt och att förbättringar i den fysiska miljön planeras på lång sikt utifrån din rapport.

Vad gör en plats otrygg?

Vad som gör att platsen upplevs otrygg kan vara individuellt och variera över dygnet. Det kan också bero på många olika faktorer som klotter, trasig eller bristande belysning, att platsen ofta besöks av personer som upplevs som stör den allmänna ordningen med mera. Ju mer specifik du är i din rapport, desto mer hjälper den oss att åtgärda problemet.

Vid akuta händelser – ring 112

Vid akuta händelser och pågående brott ska du även fortsättningsvis alltid ringa 112.

Formuläret ersätter inte heller de mer akuta kontaktvägar som exempelvis fastighetsjouren och jouren vid LEVA i Lysekil AB.

Tack för att du med din rapport och dina iakttagelser bidrar till ett tryggare Lysekil!

Tipsa om en otrygg plats Länk till annan webbplats.

Båtsamverkan

Båtsamverkan bygger på samverkan mellan till exempel polisen, båtägare, båtklubbar, kommuner och marinor. Det går ut på att gemensamt öka bevakning och uppmärksamhet samt vida åtgärder för att skydda egendom och därigenom förebygga brott.

Varje år stjäls stora mängder båtmotorer men även hela båtar och båttillbehör i Sverige. Inte sällan hamnar godset utanför landets gränser, och brotten klaras sällan upp. Båtsamverkan har visat mycket positiva brottsförebyggande effekter och i vissa områden har stölderna gått ner mycket kraftigt efter att man startat båtsamverkan.

 • Gemensam tillsyn av båtplatser och båtar.
 • Ökad uppmärksamhet på vilka som rör sig i området.
 • Kontakt med polisen vid misstänkt verksamhet i området
 • Att se över stöldskyddet för sin båt, motor och båtens övriga tillbehör.

Har du frågor kring båtsamverkan?

Polis - Båtsamverkan
Thomas Andersson
010-565 44 44
thomas-a.andersson@polisen.se

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se