Meny

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en effektiv brottsförebyggande metod.

Grannsamverkan sker i samarbete med kommunpolisen i Lysekils kommun och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26 procent enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till kommunpolis Dan Carlsson.