Meny

Effektiv samordning för trygghet (EST)

Effektiv samordning för trygghet (EST) är en arbetsmetod som används som en del i det kunskapsbaserade trygghetsskapande arbetet i Lysekils kommun.

Vad innebär Effektiv samordning för trygghet (EST)?

Effektiv samordning för trygghet inriktas mot situationellt trygghetsskapande arbete och används som ett komplement till det övriga långsiktiga arbete som bedrivs hos kommun, polis och andra aktörer. Målet med metoden är att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända.

Lägesbild

Varje vecka görs en informationsinsamling i kommunen som sammanställs av kommunens Operativa Trygghetsteam.

Informationsinsamlingen utgår från en checklista som är framtagen i EST-metoden. Den bygger på viktiga indikatorer som kan påverka tryggheten i det offentliga rummet. De som inrapporterar är Polismyndigheten och samtliga förvaltningar inom Lysekils kommun samt Lysekilsbostäder AB.

Sammanställningen bildar en kommunal lägesbild som delas med Polismyndigheten och tillsammans tar vi fram en gemensam lägesbild som utgör inriktningen för den kommande veckans trygghetsarbete. Den används för att snabbt kunna sätta in insatser mot de problem som uppstår kortsiktigt, men ligger också till grund för åtgärder på längre sikt.

Kan jag som kommuninvånare bidra till arbetet?

Dels kan du bidra genom att tipsa polisen om brottslighet och polisanmäla de brott som du drabbas av. Dels kan du även engagera dig som Trygghetsvandrare och vara en av flera viktiga vuxna som bidrar till ökad trygghet i vår kommun.