Translate site

Translate

Meny

Effektiv samordning för trygghet (EST)

Effektiv samordning för trygghet (EST) är en arbetsmetod som används som en del i det kunskapsbaserade trygghetsskapande arbetet i Lysekils kommun.

Vad innebär Effektiv samordning för trygghet (EST)?

Effektiv samordning för trygghet inriktas mot situationellt trygghetsskapande arbete och används som ett komplement till det övriga långsiktiga arbete som bedrivs hos kommun, polis och andra aktörer. Målet med metoden är att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända.

Lägesbild

Varannan vecka görs en informationsinsamling i kommunen som sammanställs av kommunstyrelseförvaltningens brottsförebyggande arbetsgrupp som kallas för Trygghetsgruppen.

Informationsinsamlingen utgår från en checklista som är framtagen i EST-metoden. Den bygger på viktiga indikatorer som kan påverka tryggheten i det offentliga rummet. De som inrapporterar är Polismyndigheten och samtliga förvaltningar inom Lysekils kommun samt Lysekilsbostäder AB.

Sammanställningen bildar en kommunal lägesbild som delas med Polismyndigheten och tillsammans tar vi fram en gemensam lägesbild som utgör inriktningen för den kommande tvåveckorsperioden. Lägesbilden utgör en del av inriktningen för kommunens och polisens trygghetsfrämjande arbete. Den används för att snabbt kunna sätta in insatser mot de problem som uppstår kortsiktigt, men ligger också till grund för åtgärder på längre sikt.

Kan jag som kommuninvånare bidra till arbetet?

Först och främst kan du bidra genom att tipsa polisen om brottslighet. Anmäl brott som du drabbas av. Du kan också engagera dig som Trygghetsvandrare och även lyfta förslag och synpunkter på det trygghetsfrämjande arbetet direkt till trygghetsgruppen.