Translate site

Translate

Meny

Trygg i Lysekils kommun

Pusselbitar i metall och två fingrar.

Trygghet är allas ansvar och du kan själv bidra till en ökad trygghet i Lysekils kommun genom att bli trygghetsvandrare eller starta grannsamverkan där du bor.

Trygghetsarbetet

Målsättningen med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Lysekils kommun är att du som bor, arbetar och vistas här ska känna dig trygg och säker i vår vackra kustkommun.

Lysekils kommun är en aktiv part i samverkansarbetet med Polisen för att tillsammans skapa en gemensam inriktning på vårt arbete. Lysekils kommun och Polisen arbetar med stöd från bland annat den nationella myndigheten Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. I Lysekils kommun samordnar trygghetsgruppen trygghetsarbetet. I trygghetsgruppen medverkar säkerhetssamordnare, integrationsstrateg, folkhälsostrateg och kommunpolisen. 

Pågående arbete

Trygghetsgruppen publicerar pågående arbete i ett nyhetsbrev som en del i metoden Effektiv samordning för trygghet (EST). Syftet med nyhetsbrevet är att öka informationen till intresserade medborgare.

Som ett komplement till nyhetsbrevet har vi för närvarande även veckovisa lägesrapporter för att berätta om vad som görs med anledning av kommunens intensifierade trygghetsarbete.