Meny

Trygg i Lysekils kommun

Pusselbitar i metall och två fingrar.

Trygghet är allas ansvar och du kan själv bidra till en ökad trygghet i Lysekils kommun genom att bli trygghetsvandrare eller starta grannsamverkan där du bor.

Det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet

Målet med det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i Lysekils kommun är att du som bor, arbetar och vistas här ska känna dig trygg och säker i vår vackra kustkommun.

Lysekils kommun är en aktiv part i samverkansarbetet med Polisen för att tillsammans skapa en gemensam inriktning på vårt arbete. Lysekils kommun och Polisen arbetar med stöd från bland annat den nationella myndigheten Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Så kan du bidra

  • Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14
  • Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?
  • Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.
  • Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.
  • Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Pågående arbete

Lysekils kommun publicerar pågående arbete i veckovisa lägesrapporter som en del i metoden Effektiv samordning för trygghet (EST). Syftet är att öka informationen till intresserade medborgare. De veckovisa lägesrapporterna är nu under hösten 2021 föremål för utvecklingsarbete där de ska övergå i ett prenumerationsbart nyhetsbrev.