Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Trygg i Lysekils kommun

Pusselbitar i metall och två fingrar.

Trygghet är allas ansvar. Du kan själv bidra till en ökad trygghet genom att bli trygghetsvandrare eller starta grannsamverkan där du bor.

Det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet

Målet med det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i Lysekils kommun är att minska brottsligheten och öka tryggheten i vår kommun.

Lysekils kommun samordnar det aktörsgemensamma trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet som, utifrån en gemensam lägesbild, bedrivs inom samtliga förvaltningar och i samverkan med exempelvis Polismyndigheten, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Lysekilsbostäder AB och LEVA i Lysekil AB.

För att få en bra effekt av arbetet är det viktigt att alla som kan bidra i arbetet faktiskt gör det. Vårt arbete utgår från en gemensam lägesbild och den bygger till stora delar på vad du som medborgare förmedlare till berörda verksamheter vid misstanke om brott eller oro för barn.

Medborgardialog 2020-2021 - fokus på trygghetsfrågan

Lysekils kommun har under 2020-2021 genomfört en medborgardialog med fokus på trygghetsfrågan, där det sista dialogmötet genomfördes den 7 december 2021.

Dialogerna har bland annat resulterat i ett antal föreslagna aktiviteter och dessa kommer att finnas med i kommunens fortsatta trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete som kommer att publiceras löpande på vår webbplats lysekil.se.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig i processen och bidragit med tid, perspektiv och förslag samt till en bra dialog.