Translate site

Translate

Meny

Trygg i Lysekils kommun

Pusselbitar i metall och två fingrar.

Trygghet är allas ansvar och du kan själv bidra till en ökad trygghet i Lysekils kommun genom att bli trygghetsvandrare eller starta grannsamverkan där du bor.

Trygghetsarbetet

Målsättningen med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Lysekils kommun är att du som bor, arbetar och vistas här ska känna dig trygg och säker i vår vackra kustkommun.

Lysekils kommun är en aktiv part i samverkansarbetet med Polisen för att tillsammans skapa en gemensam inriktning på vårt arbete. Lysekils kommun och Polisen arbetar med stöd från bland annat den nationella myndigheten Brottsförebyggande rådet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. I Lysekils kommun samordnar trygghetsgruppen trygghetsarbetet. I trygghetsgruppen medverkar säkerhetssamordnare, integrationsstrateg, folkhälsostrateg och kommunpolisen. 

Pågående arbete

Varannan månad sammanfattar trygghetsgruppen pågående arbete i ett nyhetsbrev som en del i med Effektiv samordning för trygghet. Syftet med nyhetsbrevet är att öka informationen till intresserade medborgare.