Translate site

Translate

Meny

Räddningstjänst

Lysekils kommun ingår tillsammans med Munkedals kommun och Uddevalla kommun i räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har i uppdrag att arbeta olycksförebyggande med bland annat brandskydd och skydd mot olyckor.

Ring 112 om du befinner dig i ett nödläge och behöver hjälp.

Brandsäkerhet

Brandsäkerhet handlar om att förebygga brandolyckor genom att tänka till före något inträffar. Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän ger råd kring brandsäkerhet på sin webbplats.

Sotning

Sotning utförs för att förhindra brand och det är Myndigheten för säkerhet och beredskap som fastställer reglerna för sotning. På Mitt Bohusläns webbplats finns information om vad som gäller kring sotning och vilka som utför sotning och brandskyddskontroll i Lysekils kommun.

Minskade konsekvenser vid en eventuell olycka

I Lysekils kommun finns verksamheter som klassas enligt Sevesolagstiftningen. Det innebär bland annat att verksamheterna kan innebära fara för allmänheten i händelse av olycka.

Varje kommun ska ta fram en kommunal plan för räddningsinsats för respektive farlig verksamhet. Denna ska beskriva de tekniska och organisatoriska förutsättningar som finns lokalt och som syftar till att minska konsekvenserna av en eventuell olycka.

Ansvaret att upprätta dessa planer ligger inom Lysekils kommun hos Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Läs gärna mer på deras webbplats.