Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Din beredskap

Du är en del av Sveriges beredskap. En av våra största tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa andra.

Tänk efter före

Tiden med covid-19 har gjort det tydligt för många hur det känns när vardagen vänds upp och ner, och gett en ökad insikt om att vi vanligtvis tar mycket för givet. Under pandemin har påtagligt fler människor än vanligt agerat ansvarsfullt genom vardagsgärningar, som att handla åt en granne. Ett robust och enkelt sätt att bygga motståndskraft.

Var och en behöver fortsätta att ta ansvar i vardagen för vår egenberedskap. Vi behöver också engagera oss lokalt så att vi kan bidra aktivt även i nästa kris.

Tänk igenom vilka händelser som kan drabba dig och din familj.
Det är vanligt att el, vatten, värme och telefoner slås ut vid en krissituation.

Om krisen kommer

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Det betyder att du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt.

Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter vid en kris. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Några praktiska tips på säkerhetsutrustning som är bra att ha hemma:

  • En bärbar radio och extra batterier till den.
  • Ficklampa med fungerande batterier.
  • Mobiltelefon med laddare för bilen.
  • Ha gärna ett förråd av livsmedel.
  • Sätt upp viktiga telefonnummer vid telefonerna - polisen, brandkår, sjukvård, giftcentralen, skolor, arbetsplatser.
  • Alla i hemmet ska veta när och hur man larmar 112.
  • Installera brandvarnare hemma.

Lyssna på radio

I en kris ska du ska lyssna på din lokala P4-kanal. Där får du veta viktiga detaljer om hur läget är i samhället, lokala väderprognoser, var du kan hämta vatten, vart du kan bege dig om du behöver hjälp eller om det är evakuering på gång.

Om du inte kan ringa 112

Om du akut behöver ringa 112 och telefonen inte funkar, kan du bege dig till närmaste brandstation och låna en nödtelefon där.

Krisinformation.se samlar viktig information

För att det ska vara enkelt att hitta tillförlitlig och uppdaterad information dygnet runt vid en allvarlig händelse finns det en särskild webbplats från de myndigheter som arbetar med det som har hänt: Krisinformation.se.

Här finns all myndighetsinformation samlad på ett ställe, så att du själv slipper hålla reda på vilken myndighet som ansvarar för vad och hur du kommer i kontakt med rätt myndighet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för webbplatsen. Viktig lokal information kan finnas på kommunens webbplats och Facebooksida. Ditt elbolag kan också ofta berätta om hur lång tid det beräknas ta innan strömmen är tillbaka.

Saklig information

Det är viktigt att människor litar på den information som vi myndigheter förmedlar. Det betyder att informationen måste vara korrekt och begriplig så att den inte skapar förvirring och misstro hos människor. Vikten av snabb och pålitlig information vid olyckor och kriser uppmärksammas allt mer. Idag arbetar ansvariga myndigheter aktivt för att bli bra på att informera allmänheten vid svåra händelser.

Ring informationsnumret 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi, en stor trafikolycka eller en översvämning. All information som lämnas på 113 13 är verifierad, det vill säga avstämd med till exempel kommunen där händelsen har ägt rum.

Ring 113 13 när du vill få information om en pågående kris i samhället du själv vill lämna information om sådana större händelser i samhället.

Ladda elprylarna i förväg

Om du hör talas om att det ska bli oväder – passa på att i förväg ladda allt som går. En powerbank eller annat slags extrabatteri till mobilen kan vara bra att ha.

Hjälp varandra!

Håll kontakt med grannar och anhöriga på de sätt du kan, och hör efter om de behöver hjälp.