Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Krisberedskap

Kommunen har en viktig roll i samhällets krisberedskap. Ju bättre kommunen är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på krishantering. Kommunen är ansvarig för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola.

"Med kris menar vi en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och frihet." - Säger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB).

I det moderna samhället behöver den enskilda människan inte bekymra sig om värme, vatten och belysning - allt finns. Ända tills en störning inträffar. Ett elavbrott på några timmar skapar problem. Hur håller man värmen i bostaden? Hur kokar man mat utan el? Hur sköter man sin hygien utan vatten?

Här hittar du information som är viktig om du råkar ut för en situation där du behöver hjälp. Exempel på en sådan händelse är olycka i hemmet eller i värsta fall en mer omfattande händelse som drabbar flera människor.

VMA, viktigt meddelande

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se