Translate site

Translate

Meny

Boendestöd och träningsboende

Boendestöd innebär att du får stöd och hjälp för att få vardagen att fungera. Det kan gälla att träna färdigheter, skapa struktur i tillvaron eller att komma ut och träffa folk.

Boendestöd kan ges till dig med en psykisk, neuropsykiatrisk eller begåvningsmässig funktionsnedsättning.

Så ansöker du om boendestöd

När du vill ansöka om boendestöd kontaktar du biståndshandläggare.