Translate site

Translate

Meny

Psykisk funktionsnedsättning

Med psykisk funktionsnedsättning menas en person som har allvarliga och långvariga psykiska besvär som medför funktionshinder. Det kan påverka boende, arbete, sysselsättning och sociala relationer.

Genom den kommunala socialpsykiatriverksamheten har du möjlighet att ansöka om insatser som boendestöd, dagverksamhet med mera.

Boendestöd

Boendestöd innebär ett stöd för dig som har psykiska funktionsnedsättningar. Du kan få hjälp med:

  • Att klarar av och ta hand om den egna bostaden.
  • Att delta i samhällslivet
  • Att kontakta olika myndigheter

Syftet är att du ska få en mer fungerande vardag och att du ska bli mer självständig inom de flesta områden.

Om du vill veta mer om vilket stöd du kan få vid psykisk funktionsnedsättning kan du kontakta handläggaren