E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Kontaktperson och kontaktfamilj

En kontaktperson är en vanlig människa som har kraft och tid att ställa upp för en medmänniska. En familj kan också bli kontaktfamilj.

Vem får kontaktperson eller kontaktfamilj?

Barn eller vuxna som på grund av en funktionsnedsättning har ett begränsat umgänge och fritid eller svårt med sociala kontakter. Den som själv har behov av kontaktperson, eller är förälder till ett barn med behov av kontaktperson eller kontaktfamilj, kan höra av sig till socialförvaltningens biståndshandläggare.

Handläggaren kan berätta mer om insatsen, ta emot ansökan samt utreda och fatta beslut.

Vad gör en kontaktperson och kontaktfamilj?

Kontaktpersonen hjälper till att bryta isoleringen och ökar möjligheterna att delta i fritidsaktiviteter. Vad man gör tillsammans med kontaktfamiljen eller kontaktpersonen varierar beroende på vilka behov och intressen den som får insatsen har.

Det kan handla om att till exempel höras per telefon någon gång i veckan, ta en fika, gå på bio eller annat som intresserar den som fått kontaktpersonsbeslutet.

I kontaktfamilj kan också övernattning förekomma.

Kostnad

Kontaktperson eller kontaktfamilj kostar inget. Däremot får den som har fått insatsen stå för sin egen biobiljett, fika eller kostnader för andra aktiviteter.