Translate site

Translate

Meny

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn erbjuds på Särskolans fritids för dig som är ung och har en funktionsnedsättning. Du deltar i verksamheten efter skolans slut och under loven.

Verksamheten är avgiftsfri, förutom vissa egenavgifter som mat och resor till och från fritids.

Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 13-21 år. Syftet med insatsen är att hjälpa dig som är ung och har en funktionsnedsättning att få en aktiv fritid. Det är viktigt att du får umgås med kompisar och känna trygghet.

LSS fritids är uppbyggd på planerade aktiviteter och rutiner där du själv är med och påverkar innehållet.