Meny

Adoption

Foto på ett rött hjärta i en hand.

Den som vill genomgå en adoption av ett barn ska ansöka om medgivande till adoption hos socialförvaltningen. Socialnämnden fattar beslut om medgivande eller avslår ansökan. Beslutet går att överklaga hos Förvaltningsrätten. Adoptionsutredning görs av Familjerätten.

För att få adoptera måste du vara minst 25 år. Du kan adoptera själv eller tillsammans med din partner. För att få adoptera tillsammans med din partner måste ni vara gifta eller ha ingått parterskap.

Socialnämndens beslut föregås av en utredning som utgör underlag för nämndens beslut. Utredningen skall också presentera de blivande adoptionsföräldrarna för barnets företrädare i givarelandet.

Utredningen innehåller uppgifter om: tidigare och nuvarande levnadsförhållanden, hälsotillstånd, personlighet/intresse, religion/livsåskådning, motiv till adoption, kunskaper/erfarenheter av barn och referenser. Utredningen avslutas med sammanfattning och bedömning. Därtill kommer läkarintyg, utdrag ur polis- och socialregister finnas med.

Ett medgivande för adoption gäller i två år. Familjerätten når du via kommunens växel.

Adoption av närstående

Om du vill adoptera din make/makas eller partners barn, ska du lämna in en ansökan till Tingsrätten. Tingsrätten ger familjerätten i uppdrag att utreda om adoptionen ser till barnets bästa. Familjerättens utredning ligger sedan till grund för Tingsrättens beslut.

Familjerätten i Lysekil når du via kommunens växel.