Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Tolk

Regionens tolkservice vänder sig till dig som är döv, dövblind eller hörselskadad.

Enheten Taltjänst ger tolkservice till dig med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Tolkservicen är också till för dig som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning.