Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Riksfärdtjänst

Om du vill åka utanför färdtjänstområdet (Västra Götaland) kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Vad är riksfärdtjänst?

Den som på grund av stort och varaktigt funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala reskostnader eller utan ledsagare och syftet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet kan beviljas riksfärdtjänstresa.

Viktigt att tänka på: Rätt till färdtjänst ger inte alltid rätt till riksfärdtjänst, då kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst.

Hur funkar en riksfärdtjänstresa?

En resa med riksfärdtjänst kan göras med allmänna kommunikationer (tåg, flyg, båt eller buss), taxi eller med särskilt anpassat fordon. Funktionsnedsättningens svårighetsgrad och de allmänna kommunikationernas utformning avgör vilket färdsätt som beviljas.

Kan du resa med allmänna kommunikationer med hjälp av ledsagare beviljas detta resesättet i första hand. Riksfärdtjänst med personbil eller specialfordon beviljas endast om det är visat att du på grund av din funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kommunikationer med hjälp av ledsagare eller att detta är det minst kostsamma färdsättet för huvudmannen.

Ibland beviljas riksfärdtjänst bara för en del av resan och ibland beviljas riksfärdtjänst i kombination med allmänna kommunikationer och anslutningsresor med bil eller specialfordon.

Vid ansökan om riksfärdtjänst ska ansökan inkomma till färdtjänsthandläggaren senast 14 dagar innan önskad avresa. Vi storhelger görs ansökan 1 månad innan avresa.

Hur går det till att få riksfärdtjänst?

Du ansöker om riksfärdtjänst genom att skicka in e-tjänst eller att fylla i en blankett som du kan ladda ner.

Även om du tidigare fått en riksfärdtjänstresa beviljad och återigen behov av riksfärdtjänst måste du ansöka på nytt. Utredning av riksfärdtjänst tar ca 2 veckor.

Om handläggaren bedömer att du har rätt att göra resan med riksfärdtjänst får du ett tillstånd.


 

Har du fler frågor?

Du kan kontakta oss på kontaktcenter om du har frågor eller funderingar.

Telefon: 0523-613000

E-post:  kommun@lysekil.se