Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Resor, transporter och besök

Det finns olika möjligheter att ansöka om resor och transporter för dig som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan åka med kollektivtrafiken.

Färdtjänst

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik. Det betyder att du samåker med andra och kanske inte
åker den närmaste vägen till resmålet.

Riksfärdtjänst

Du som på grund av din funktionsnedsättning måste resa på ett dyrare sätt än andra människor har under vissa förutsättningar rätt att åka riksfärdtjänst.

Sjukresor

Du kan få ersättning för de resor som du gör till och från vårdcentral eller sjukhus på grund av sjukdom eller förlossning. Dessa resor kallas sjukresor.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad (PRH-kort)

Du som har svårt att gå eller har annat funktionshinder kan i vissa fall få parkeringstillstånd för rörelsehindrad, även kallat PRH-kort.