Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Trygg hemgång

Vid vårdplanering på sjukhuset kan en biståndshandläggare i kommunen besluta om Trygg hemgång. Målet med Trygg hemgång är att du ska få en fungerande vardag och att du ska känna dig trygg med att bo kvar i ditt eget hem.

Trygg hemgångsteamet möter upp dig i ditt hem redan vid hemkomsten från sjukhuset. Vi undersöker dina praktiska förmågor och du, eventuellt med stöd av dina närstående, berättar hur du klarar din vardag i nuläget. Tillsammans planerar vi det stöd du är i behov av de närmaste dagarna. Under utredningstiden arbetar vi även fram ett underlag för eventuellt vidare beslut.

Trygg hemgångsteamet kan i upp till två veckor ge dig extra stöd och hjälp i hemmet. Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt, vilket innebär att vi tillsammans med dig strävar efter att bevara eller förbättra kroppens funktioner. Teamet består av undersköterska, som också är din kontaktperson, sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut.

Uppföljning

En uppföljning av hur stödet fungerar kommer att göras inom två veckor. Då samlas undersköterska från Trygg hemgång, biståndsbedömare samt undersköterska från hemvården tillsammans med dig och eventuella närstående. Om du är beviljad hemsjukvård kan även sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut medverka. Tillsammans går ni igenom hur stödet har fungerat och vilka insatser som du eventuellt behöver framöver.