Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Tillfällig vistelse i Lysekils kommun

Tillfällig vistelse-”sommargäst” Lysekils kommun

Till dig som tillfälligt ska vistas i Lysekils kommun

Har du beslut om insatser i din hemkommun och behöver tillfällig insats i Lysekils kommun?
Då tar du kontakt med din biståndshandläggare som ger vistelsekommunen uppdrag att utföra de insatser som du har beslut om i din hemkommun.
Har du hjälpmedel så tar du med dem till den tillfälliga vistelsen.
Fakturan för utförda insatser får du som vanligt från din bosättningskommun.

Till dig som tillfälligt ska vistas i annan kommun

Har du beslut om insatser i din hemkommun och planerar att åka på en semestervistelse i en annan kommun?
Då tar du kontakt med din biståndshandläggare i din hemkommun som ger vistelsekommunen uppdrag att utföra de insatser som du har beslut om här i Lysekils kommun.
Fakturan för utförda insatser får du som vanligt från din bosättningskommun.

Hemsjukvård vid tillfällig vistelse

Om du som vistas på annan ort behöver hemsjukvård så tar du kontakt med hemsjukvården i din hemkommun som förmedlar beställningen till Lysekils kommun.

Ta kontakt i god tid

Det är viktigt att du som planerar att tillfälligt vistas i annan kommun tar kontakt med din biståndshandläggare eller hemsjukvården i din bosättningskommun så tidigt som möjligt. Dock senast fyra veckor innan ankomst till sommarboendet så att planering av insats kan ske.

Information till biståndshandläggare i bosättningskommunen

Vårdtagare som är bosatt i annan kommun och önskar insats i Lysekils kommun under semestervistelse i enlighet med Socialtjänstlagen.
Beställning av insats görs av biståndshandläggare i bosättningskommunen.

Beställning av insats skall ha inkommit till Lysekils kommun minst fyra veckor innan ankomst till sommarboendet så att planering av insats kan ske.

Semesterbostaden ska vara anpassad efter sökandes behov. Används hjälpmedel i den ordinarie bostaden ska dessa tas med till semesterbostaden. Larm ska inte tas med. Finns behov av att anpassa insatserna till de förhållanden som råder i semesterbostaden kommer enhetschef eller annan i hemvårdsgruppen att kontakta bosättningskommunens biståndshandläggare.

Om inte timtaxa anges i beställningen från bosättningskommunen kommer Lysekils kommun att debitera timtaxa för insatser enligt Västkoms rekommendationer.
För installation samt avinstallation för larm debiterar vi 1,5 timmar vardera samt 15 minuter per vecka för beredskap att svara på larmen.
Den fasta larmkostnaden är 300 kronor per månad.
Vid utryckning på larm debiteras enligt Västkoms rekommendationer.
Matdistribution sker i Lysekils kommun genom att varm mat transporteras av hemvårdspersonal. För detta ersätts hemvårdsgruppen med 15 minuter per dag enligt timtaxa, vilket kommer att debiteras bosättningskommun tillsammans med matkostnaden. Fakturering av insatser kommer att ske en gång per månad alternativt efter semestervistelsens slut.

Alla ändringar av grundbeställningen ska kompletteras via krypterad e-post till vuxenenheten@lysekil.se

Har du frågor kontakta Lysekils kommuns kontaktcenter telefon 0523-61 30 00

Till dig som ansvarar för hemsjukvård och hemrehab i bosättningskommunen

När det gäller hemsjukvård ska vårdgivare i bosättningskommunen kontakta sjuksköterska i Lysekils kommun på telefon 0523-61 35 20 och lämna ett meddelande så ringer vi upp. Lämna gärna ett faxnummer direkt i meddelandet.

Har du frågor kontakta Lysekils kommuns kontaktcenter telefon 0523-61 30 00