Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Hemhjälp, hemtjänst

Om du har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan du få hjälp från hemtjänsten. Vår uppgift är att ge dig omsorg och stöd av god kvalitet. Vi vill att du ska må bra, känna dig trygg och vara delaktig.

Vad innebär hemtjänst?

Hemtjänst innebär hjälp i den egna bostaden i form av:

  • Serviceinsatser som städning, tvätt och inköp.
  • Omvårdande insatser som personlig hjälp med att äta, dricka, klä sig och sköta sin personliga hygien.

Hjälpen kan också bestå av trygghetslarm och matdistribution.

Vem kan få hemtjänst?

Du som har svårt att sköta hemmet eller din egen omvårdnad på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan få hemtjänst. Hjälp ges till sådant som du inte klarar själv.

Hur ansöker jag om hemtjänst?

Du ansöker om hemtjänst genom att kontakta biståndshandläggaren.

Hemtjänst nattetid

Hemtjänstinsats under nattetid det vill säga klockan 21.30-07.00 utförs av Lysekils nattpatrull för Lysekil, Lyse och Brastad, Brodalen. Skaftö hemtjänst har en egen nattpatrull.

Hemtjänst när du tillfälligt vistas i en annan kommun

Den kommun där du är bosatt ansvarar för beslut och kostnad för hemtjänst när du vistas i annan kommun exempelvis i sommarstugan. Du som är äldre och ska resa bort och behöver hemtjänst ska alltså vända dig till en biståndshandläggare i Lysekil. Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera i en annan kommun ber vi dig att kontakta biståndshandläggaren i god tid före din resa, helst fyra veckor innan.

Personalens kompetens

Omsorgspersonalen har undersköterskeutbildning eller annan utbildning som bedöms lämplig. Flertalet har gått demensutbildning. Inom hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Språkkunskaper

Förutom svenska kan flertalet av våra anställda också flera språk.