Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Avlösning i hemmet

Avlösning innebär att den som vårdar en närstående kan få möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter genom att någon annan tar över vården under en begränsad tid.

Vem kan få avlösning?

En närstående, som vårdar någon, som har ett omfattande hjälpbehov på grund av varaktig sjukdom eller funktionshinder kan få avlösning.

Hur mycket hjälp kan man få?

Normalt kan upp till tio timmar i månaden beviljas. En individuell prövning av behovet görs alltid vilket kan innebära mer eller mindre tid per månad.

Hur ansöker jag om avlösning?

Kontakta kommunens biståndshandläggare.

Vad kostar hjälpen

Hjälpen, tio timmar i månaden, är kostnadsfri för personer över 65 år.