Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Personlig assistans

Du kan få personlig assistans om du har en omfattande funktionsnedsättning och har behov av personlig hjälp för att klara dina grundläggande behov.

För att ha rätt till personlig assistans behöver du vara under 66 år när du ansöker och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). När du gjort din ansökan gör biståndshandläggaren en utredning och bedömer om ditt behov av hjälp med grundläggande behov är tillräckligt omfattande för att personlig assistans ska kunna beviljas.

De grundläggande behoven är:

  • andning
  • personlig hygien
  • att äta och dricka
  • att klä sig
  • att kommunicera med andra
  • stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning
  • stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd

Socialtjänsten beslutar om personlig assistans om de grundläggande behoven sammanlagt uppgår till högst 20 timmar per vecka. Om de grundläggande behoven omfattar mer än 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som bedömer rätten till personlig assistans.

Om du blir beviljad personlig assistans, kan du själv välja vem som ska vara assistansanordnare. Du kan välja att låta kommunen anordna assistansen och anställa assistenter. Du kan också välja att anlita en annan assistansanordnare, eller själv anställa assistenter. Då får du ekonomiskt stöd till det.

Så ansöker du om personlig assistans

När du vill ansöka om personlig assistans ska du fylla i en ansökningsblankett eller kontakta din biståndshandläggare.