Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

God man, förvaltare, förmyndare

Många människor har svårt att klara sig själva och behöver därför stöd och hjälp. Det kan vara personer med en funktionsnedsättning, äldre, sjuka, personer med demenssjukdom eller missbruk.

En god man eller förvaltare hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor för en person som inte själv klarar av det. Det kan till exempel handla om att göra upp betalningsplaner eller kontakta myndigheter.

Skillnaden mellan god man och förvaltare

En god man är ett stöd för personen som behöver det, den så kallade huvudmannen. Det är frivilligt att ta emot stöd från en god man. Den gode mannen hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor.

En förvaltare har rätt att bestämma över huvudmannens egendom. Det innebär till exempel att personen som har en förvaltare inte har tillgång till sina bankkonton eller kan ingå avtal. En förvaltare utses bara när det inte är tillräckligt med en god man, och då krävs inget samtycke från personen som behöver stöd. En förvaltare har samma uppgifter som en god man, men har rätt att helt bestämma över huvudmannens egendom.

Du som behöver god man eller förvaltare

Om du behöver hjälp med att till exempel sköta din ekonomi eller att kontakta kommunen och andra myndigheter kan du få en god man eller förvaltare. Du själv eller någon anhörig till dig kan ansöka om god man hos tingsrätten. Andra personer, till exempel personal inom socialtjänsten, en granne eller vän, kan anmäla behov av god man. Anmälan lämnas till överförmyndaren.

Vem kan få en god man eller förvaltare?

För att få god man eller förvaltare krävs det att du behöver hjälp på grund av ett hälsotillstånd. Det kan till exempel handla om hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Om du på grund av ditt hälsotillstånd också utsätter dig för risker med din ekonomi, kan du få en förvaltare. Du får bara en förvaltare om det inte är tillräckligt med en god man.

Vad gör en god man och förvaltare?

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av tre delar: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

  • Att bevaka rätt är ett juridiskt uppdrag. Det innebär att se till att personen du hjälper får det skydd och de rättigheter som hen ska ha. Det kan till exempel gälla att överklaga myndighetsbeslut, ansöka om bostadstillägg, boende eller stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), bevaka rätt i dödsbo eller sälja huvudmannens bostad.
  • Att förvalta egendom är ett ekonomiskt uppdrag. Det innebär att ansvara för ekonomin för personen du hjälper. Det handlar vanligtvis om att göra upp en budget, lämna över fickpengar, betala räkningar och hantera eventuella skulder.
  • Att sörja för person innebär att se till att personen du hjälper får så bra boendeförhållanden, omvårdnad, vård och social service som möjligt. Det innebär att besöka personen du hjälper och hålla kontakt med hemtjänst och vårdpersonal.

Samverkan mellan kommuner

Flera kommuner samverkar i frågor som rör god man, förvaltare och förmyndare. Uddevalla är värdkommun för samarbetet som kallas Samverkande överförmyndare.

Kontoret finns i Uddevalla och mer information finns på Uddevalla kommuns externa webbplats där du får hjälp, råd och stöd.

Samverkande kommuner är Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal, Mellerud, Lysekil, Färgelanda och Uddevalla.