Meny

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Person som river ost

I Lysekils kommun finns verksamheter som ger dig meningsfull praktik, sysselsättning och daglig verksamhet.

Praktik, arbetsträning och arbetsprövning på en arbetsplats kan vara ett första steg för dig. Enheten för arbetsliv erbjuder särskilt stöd för personer med fysiska- psykiska- eller socialmedicinska nedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga.

Du som har en funktionsnedsättning och är i yrkesverksam ålder kan ha rätt till sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade. Beslut får du genom kontakt med biståndshandläggare.

Du som har en varaktig nedsättning av arbetsförmågan kan efter en prövotid eventuellt få stöd för att hitta en anställning med lönebidrag eller annan form av subventionerad anställning med lönestöd.

Arbetsmarknadstorget

Besöksadress: Verkstadsgatan 6

Du som har en funktionsnedsättning kan få individuellt stöd och hjälp att finna en lämplig och anpassad arbetsplats hos både enskilda företag och offentliga arbetsgivare. Detta gäller även dig som har biståndsbeslut om sysselsättning enligt SoL eller Daglig verksamhet enligt LSS.

Har du förmåga och intresse så finns det möjlighet att ha din dagliga verksamhet utflyttad som en enskild plats på ett företag eller annan arbetsplats i kommunen. Du får stöd genom någon av arbetsmarknadstorgets arbetskonsulenter.

Enheten för arbetslivs egna verksamheter

Utöver att finna platser på den öppna arbetsmarknaden bedriver Enheten för arbetsliv också egna verksamheter och arbetsplatser med möjlighet till arbetsträning och arbetsprövning, daglig verksamhet och sysselsättning. Via arbetsmarknadstorget kan du introduceras i någon av våra verksamheter som presenteras nedan.

Blåstället


Besöksadress:
Östra Kronbergsgatan 16

Verksamheten på Blåstället kan beskrivas som produktionsinriktad. Här finns bland annat en köksverksamhet, snickerigrupp, en grupp som arbetar med klädinsamling, klädsortering, sömnad och en köksgrupp som bakar och sköter mathantering.

Kontakt: 0523-61 31 72

Skeppargatan


Besöksadress:
Skeppargatan 1

Här kan du som har större omvårdnadsbehov få sysselsättning. Aktiviteter som erbjuds är till största delen upplevelsebaserad. Verksamheten i gruppen är specialanpassad utifrån deltagarnas funktionsnedsättningar.

Kontakt: 0523-61 46 60

Ankaret


Besöksadress
: Bangårdsgatan 18

Ankarets verksamhet vänder sig till dig som har psykisk ohälsa eller sociala svårigheter och har behov av sysselsättning och ett första steg att komma igång med något praktiskt.

I verksamheten finns möjlighet till social samvaro och olika aktiviteter så som till exempel bakning, matlagning, tryck, måla, sömnad, väveri, snickeri, film och musik. Har du egna intressen försöker vi möjliggöra för dem i verksamheten.

Kontakt: 070-223 69 63

Verkstan


Besöksadress
: Bangårdsgatan 18

Verkstan är en plats som servar diverse som till exempel cyklar, mopeder och gräsklippare. Verkstan har också en servicegrupp som kör transporter och som hjälper till med diverse arbetsuppgifter ute i samhället.

Kontakt: 070-625 71 38

Hamnreturen


Besöksadress:
Slätteskärsgatan 3 - 5

Vid Hamnreturen bedrivs framför allt återbruksarbete och återbruksförsäljning av såväl saker som kläder. Den innehåller bland annat två butiker: Gröna Fyndet och Rosa Tröjan.

Information om Hamnreturen

Kontakt: 0523-104 60

Naturvårdslaget


Besöksadress:
Slätteskärsgatan 3 - 5

Naturvårdslaget arbetar med gallring, röjning och avverkningar av mindre skogsbestånd. De arbetar även med skötsel av ängsmark och undanröjande av skräp i naturen. Tillverkning av mindre anläggningar som till exempel små broar, uppsättning av spångar, ledmarkeringar, skyltar, bänkar, vindskydd och eldplatser – allt till förmån för det rörliga friluftslivet.

Naturvårdslaget utför fortlöpande strandstädning av hela kommunens strandlinje. Hämtning och omhändertagande skräp som allmänheten och föreningar strandstädat. Sanering av olja på land vid oljeutsläpp i samarbete med räddningstjänst och andra enheter i kommunen. Transport och flyttuppdrag för kommunala verksamheter.

Kontakt: 076-866 99 19