Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Person som river ost

I Lysekils kommun finns verksamheter som ger dig meningsfull praktik, sysselsättning och daglig verksamhet.

Praktik, arbetsträning och arbetsprövning på en arbetsplats kan vara ett första steg för dig. Enheten för arbetsliv erbjuder särskilt stöd för personer med fysiska- psykiska- eller socialmedicinska nedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga.

Du som har en funktionsnedsättning och är i yrkesverksam ålder kan ha rätt till sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade. Beslut får du genom kontakt med biståndshandläggare.

Du som har en varaktig nedsättning av arbetsförmågan kan efter en prövotid eventuellt få stöd för att hitta en anställning med lönebidrag eller annan form av subventionerad anställning med lönestöd.

Du som har en funktionsnedsättning kan få individuellt stöd och hjälp att finna en lämplig och anpassad arbetsplats hos både enskilda företag och offentliga arbetsgivare. Detta gäller även dig som har biståndsbeslut om sysselsättning enligt SoL eller Daglig verksamhet enligt LSS.

Har du förmåga och intresse så finns det möjlighet att ha din dagliga verksamhet utflyttad som en enskild plats på ett företag eller annan arbetsplats i kommunen. Du får stöd genom någon av arbetsmarknadstorgets arbetskonsulenter.

 

Arbetsmarknadstorget

Besöksadress: Verkstadsgatan 6

 

Enheten för arbetslivs egna verksamheter

Utöver att finna platser på den öppna arbetsmarknaden bedriver Enheten för arbetsliv också egna verksamheter och arbetsplatser med möjlighet till arbetsträning och arbetsprövning, daglig verksamhet och sysselsättning. Via arbetsmarknadstorget kan du introduceras i någon av våra verksamheter som presenteras nedan.

Skeppargatan

Här kan du som har större omvårdnadsbehov få sysselsättning. Aktiviteter som erbjuds är till största delen upplevelsebaserad. Verksamheten i gruppen är specialanpassad utifrån deltagarnas funktionsnedsättningar.

Besöksadress: Skeppargatan 1

Kontakt: 0523-61 46 60

Framsikten

På Framsikten har vi samlat ett flertal olika verksamheter som antingen finns i lokalen eller utgår från den. Här finns butik, snickeri, återbruksverksamhet, klädinsamling och -sortering, sömnad och tryck på textil, naturvård och strandstäd.

Information om Butik Framsikten

 

Besöksadress: Datavägen 5

Kontakt: 0523-104 60