Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Familjecoach

pappa och barn med digital läsplatta

Det är fantastiskt att vara förälder men inte alltid helt lätt. Ibland kan man behöva någon att prata med för att få råd, stöd och vägledning.

Familjecoachen erbjuder rådgivning och stödsamtal, antingen individuellt, för hela familjer eller i grupp. Familjecoachen samverkar med andra kollegor inom socialförvaltningen samt externa kollegor inom hälso- och sjukvården, skola och barnomsorg – så att ni ska få det stöd ni behöver.

Familjecoachens uppdrag

Familjecoachens uppdrag är att arbeta förebyggande och erbjuda tidiga insatser genom
råd och stödsamtal till familjer med barn och ungdomarna i åldrarna 6-18 år. Familjecoachen har också i uppdrag att vara en samhällslotsande funktion som vägleder och möjliggör vidare kontakter för föräldrar i syfte att barn och föräldrar ska få rätt stöd utifrån sina behov. I perioder erbjuds även olika former av gruppverksamhet som man kan anmäla sig till.

Rådgivning och stödsamtal

Alla kommuninvånare med barn i åldrarna 6-18 år är välkomma att ringa eller maila för att få råd och stöd direkt via telefon eller boka en tid för samtal. Kontakten är kostnadsfri och dokumenteras inte. Råd- och stödsamtal kan handla om allt kring föräldraskapet, barns behov och utveckling, såväl stora som små frågor.

Hur får jag kontakt med en famljecoach?

Du kan själv boka en tid med familjecoachen genom att ringa, maila eller skicka sms.
Du väljer själv om du vill prata i telefon, via videomöte eller om du vill träffas.

Kontakta oss så berättar vi mer

Familjecoach/rådgivning: 0721-47 46 60
kommun@lysekil.se

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att höra av dig.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se