Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Barn vid separation eller skilsmässa

Med utgångspunkt från barnets bästa och barnets behov kan socialtjänsten finnas med och stötta vid en separation eller skilsmässa. En separation eller skilsmässa innebär en stor förändring både för barnet och föräldrarna. Det är många frågor som uppstår och ibland konflikter. Ni kan då vända er till familjerätten.

Familjerätten

Familjerätten omfattar familjerättslig rådgivning, samarbetssamtal, avtal rörande boende och umgängesrätt och vårdnadsutredningar. Familjerätten jobbar också med adoptionsutredningar och faderskap.

Familjerättslig rådgivning

Nya familjebildningar brukar väcka frågor kring hur man ska lösa det på bästa sätt för barnen. Föräldrarna behöver i det fortsatta föräldrasamarbetet efter separation söka samförståndslösningar kring barnen. Det handlar inte bara om att hantera ett aktuellt problem eller fatta beslut i en viktig fråga, utan i hög grad också att finna former för ett fortsatt samarbete.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är till för föräldrar som inte bor ihop och behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör gemensamma barn. Det ska vara en hjälp för att kunna samarbeta bättre kring barnet och hitta lösningar för hen, som ni båda kan acceptera.

För att vi ska kunna erbjuda samarbetssamtal krävs att båda föräldrar är villiga och ser samarbetssamtalen som en möjlig lösning.

Någon dokumentation av samarbetssamtalen ska inte göras eftersom detta är en rådgivningsverksamhet.

Vårdnad, boende och umgänge

I de fall där föräldrar inte lever tillsammans kan socialtjänsten medverka till en överenskommelse om vårdnad, boende och umgänge.

Om ni föräldrar är överens i frågor som rör barnets/barnens vårdnad, boende och umgänge kan ni vända er till familjerätten i Lysekil för att få hjälp med att skriva avtal om dessa frågor. Om avtalet bedöms vara till barnets bästa godkänns det av socialnämnden, vilket innebär att avtalet får samma juridiska status som en dom från domstol.

Om ni som föräldrar har svårt att komma överens om hur umgänget ska utformas, kan ni vända er till socialtjänstens familjerätt för samarbetssamtal.

Om detta inte är en framkomlig väg kan du som förälder kontakta Tingsrätten och begära att få umgänget fastställt i dom. Tingsrätten kan då begära att socialtjänsten ska genomföra en utredning som blir ett underlag i förhandlingen. Syftet med socialtjänstens medverkan är att trygga barnets intressen och möjlighet att behålla en nära relation med båda sina föräldrar.

Om informationssamtal

Fr.o.m. 1 mars 2022 införs en ny lag, som innebär att föräldrar som överväger att gå till domstol i en vårdnadstvist först ska genomgå ett informationssamtal. Det är familjerätten som utför informationssamtalen och även skriver det samtalsintyg som ska lämnas till domstolen. Intyget ska innehålla föräldrarnas namn och personnummer, vem som har deltagit i samtalet och när samtalet ägde rum.

Kontakta oss

Kontaktuppgifterna i länkarna nedan är under uppdatering. Du kan fortfarande ta del av informationen i länkarna, men om du vill kontakta oss, använd e-postadressen familjeratten@lysekil.se.