Meny

Anhörigstöd, avlastning

Det är viktigt att du som ger stöd till andra personer också får kunskaper och stöd i din roll för att orka och kunna behålla ett gott hälsosamt liv.

Hos anhörigstödet kan du får hjälp med många olika saker, du kanske…

  • Vill ha råd, stöd eller strategier att hantera vardagen?
  • Undrar vart du skall vända dig? Hitta de rätta kontakterna?
  • Vill träffa andra anhöriga?
  • Behöver kontakt med en intresseförening?
  • Behöver hjälp så att du kan få tid för dig själv?

Tillsammans kan vi hitta det stöd som just du behöver. Kontakta anhörigsamordnaren för mer information.

Anhörigsamordnare

Anhörigsamordnaren arbetar med att ge dig som anhörig eller närstående information, råd och stöd anpassat till den situation som du befinner dig i.

Vill du ha kontakt med anhörigsamordnaren kan du ringa eller skicka E-post, besöka socialkontoret eller boka ett hembesök.

Anhöriggrupper

Anhöriggrupper är en del i stödet till dig som anhörig eller närstående. Genom att delta i en anhöriggrupp vill vi att du som är anhörig ska få känna gemenskap med andra anhöriga som är eller har befunnit sig i samma situation som du. Ni kan utbyta erfarenheter och ge varandra råd och stöd. Du som anhörig eller närstående kan få mer kunskap och kännedom om vad som händer med dig och familjen när en person är sjuk länge eller har en funktionsnedsättning.

Grupperna träffas regelbundet under en period. Ny anhöriggrupp startar varje vår och höst. Deltagare i anhöriggrupperna kan till exempel vara:

  • Anhöriga till personer med demens, stroke eller annan långvarig sjukdom.
  • Anhöriga till personer med riskbruk, missbruk eller beroende.
  • Föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
  • Unga anhöriga 18-30 år.

Om du vill veta mer om anhöriggrupperna kan du kontakta anhörigsamordnaren.

Webbtjänsten "En bra plats"

Finns det en familjemedlem eller vän som på grund av en diagnos, funktionsnedsättning eller missbruk behöver stöd och hjälp av dig? Då kan du själv få stöd och information via den webbaserade tjänsten ”En bra plats”.

En säker mötesplats på nätet

Lysekils kommun erbjuder webbtjänsten ”En bra plats” som är en säker mötesplats på nätet där du kan komma i kontakt med andra personer som befinner sig i liknande situation. Med hjälp av ”En bra plats” kan du nätverka med personer över hela Sverige. Du kan välja att vara anonym.

”En bra plats” ger dig möjlighet att ta del av riktad information och skriva om dina upplevelser som anhörig eller ta del av andras. Tjänsten är kostnadsfri och anpassad till mobiltelefoni.

Du kan vara med om du är över 16 år. Du kan vara ett syskon, barn, förälder, make, maka, sambo eller ha en kompisrelation till den person som behöver hjälp och stöd.

Så får du tillgång till ”En bra plats”

Registrera dig på En bra plats Länk till annan webbplats. eller kontakta anhörigsamordnaren.

Demenslotsen

Är du anhörig till en person med demenssjukdom finns en digital lots med specifik information om demenssjukdomar. Läs mer här; Demenslotsen