Translate site

Translate

Meny

Våld i nära relationer

Socialtjänsten har ansvar för att alla som utsätts för våld av närstående får det stöd och den hjälp de behöver.

Du kan kontakta socialkontoret på vardagar mellan 08.00-16.00. Socialjouren hjälper dig akut på kvällar och helger.

Det finns personal inom vuxenenheten som är särskilt utbildad på området och kan erbjuda:

  • Information om rättigheter.
  • Hjälp att ta kontakt med andra instanser.
  • Stödsamtal.
  • Skyddat boende.
  • Ekonomisk hjälp.
  • Praktisk hjälp vid planering av flytt eller dylikt.

Till dig som slår

Våldsutövare har också rätt till råd och stöd för att förändra sitt beteende. Du som använder våld i en nära relation men vill sluta, kontakta 1:e socialsekreterare på vuxenenheten.

Kontaktuppgifter för dig som är utsatt för våld

Ring alltid 112 om det är ett akut läge!

Polisen 114 14 växel

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 eller kvinnofridslinjens hemsida

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Terrafem (stöd till utsatta, på 41 språk) 020-52 10 10

Närhälsan Lysekil vårdcentral / Jourcentral 010-441 69 00

Läkarhuset Lysekil 0523-45 92 00

Kontaktuppgifter för barn som upplever våld i sin närhet

Ring alltid 112 om det är ett akut läge!

Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvårdsmottagning, 010-435 21 40

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60 alt. Nationella hjälplinjens hemsida

Barnens Rätt i Samhället (BRIS) 0200-230 230