Meny

Missbruk och våld

Missbruk och våld leder till problem i relationer och i samhället. Vi på vuxenenheten finns både för dig som är oroad över din egen situation och för dig som är anhörig till någon med problem.

När det gäller missbruk finns olika behandlingsmetoder och tillsammans tittar vi på vägar vidare. Vi som arbetar med missbruk och beroende har sekretess.

Våld i nära relationer innebär att man utsätts för våld av någon som står en nära. Vi kan hjälpa med råd, stöd, kontakter med andra organisationer och skyddat boende.