Meny

Våld i nära relationer

Socialtjänsten har ansvar för att alla som utsätts för våld av närstående får det stöd och den hjälp de behöver.

På Vuxenenheten får du råd och stöd i din situation och hur du kan leva ett liv fritt från våld.
Du kan kontakta socialförvaltningen på vardagar mellan 08.00-16.00, 0523-61 30 00.
Socialjouren hjälper dig akut på kvällar och helger, 0522-69 74 44

Det finns personal inom vuxenenheten som är särskilt utbildad på området och kan erbjuda:

 • Information om rättigheter.
 • Hjälp att ta kontakt med andra instanser.
 • Stödsamtal
 • Skyddat boende
 • Ekonomisk hjälp
 • Praktisk hjälp vid planering av flytt eller dylikt

Har du tappat kontrollen över din ilska eller utsatt någon närstående?

 • Hotat, uttalat nedsättande kommentarer?
 • Knuffat, sparkat, slagit?
 • Begränsat eller kontrollerat din familj eller partner?
 • Tilltvingat dig sex?
 • Trakasserat, kränkt, skrämt med sms eller på annat vis?
 • Upplevt svartsjuka?
 • Gjort personer i din närhet otrygga?

VÄLJ ATT SLUTA-telefonlinjen för dig som riskerar att skada den du älskar

Telefontider
Måndag, tisdag och torsdag: 8.30-16.00. Telefonnummer: 020-55 56 66

Kontaktuppgifter för dig som är utsatt för våld


Ring alltid 112 om det är ett akut läge!

Polisen växel 114 14

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 eller kvinnofridslinjens hemsida

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Terrafem (stöd till utsatta på 41 språk) 020-52 10 10

Närhälsan Lysekil vårdcentral / jourcentral 010-441 69 00

Läkarhuset Lysekil 0523-45 92 00

Mottagningsteamet Lysekil 0523-61 34 90

Våld i nära relation(VIN)-samordnare Lysekil 0523-61 30 00

Kontaktuppgifter för barn som upplever våld i sin närhet


Ring alltid 112 om det är ett akut läge!

Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvårdsmottagning, 010-435 21 40

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60 alternativt Nationella hjälplinjens hemsida

Barnens Rätt i Samhället (BRIS) 0200-230 230

Mottagningsteamet Lysekil 0523-61 34 90

Våld i nära relation(VIN)-samordnare Lysekil 0523-61 30 00