Meny

Lägesbild Covid-19 vecka 1

Lysekils kommun sammanställer en samlad lägesbild med anledning av covid-19. Ta del av nuläget här.

Läget i kommunen

Folkhälsomyndighetens statistik visar på oroväckande 147 nya fall i Lysekils kommun för vecka 1 jämfört med 26 nya fall vecka 52.

Nu måste vi alla hjälpas åt att fortsätta vara vaksamma på symtom och stanna hemma i så fall. ALLA rekommenderas att hålla avstånd och undvika trängsel i offentliga miljöer.

Läget i regionen

Det har skett en snabb, omfattande och mycket stor ökning i antalet fall den senaste tiden. Ökningen ses i hela regionen, i alla åldersgrupper och även på särskilda boenden för äldre.

Under vecka 1 rapporterades 27 044 fall med covid-19 jämfört med vecka 52 då 7 886 fall rapporterades med covid-19.

Läs veckorapporten, vecka 1, från Smittskydd Västra Götaland om covid -19 Länk till annan webbplats.

Läget nationellt

Åtgärder som gäller från den 12 januari, genom beslutade ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd samt rekommendationer:

  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare i sällskap på max 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering. För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
  • På serveringsställen gäller nu stängning senast kl 23, bara sittande gäster, max 8 personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen.
  • Avrådan från cuper och läger inomhus förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
  • Vuxenutbildningar och lärosäten. För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med risk-reducerande åtgärder på plats.
  • Råd tillkommer om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån, resa vid andra tider än rusningstrafik kvarstår.

Från den 13 januari tas rekommendationen om att testning av symtomfria som reser in i landet bort. Testningen var för att skjuta upp att omikron skulle komma in i landet, men nu är omikron helt dominerande så därför tar man bort rekommendationen.

Vaccination

Från den 10 januari kan alla som fyllt 18 år vaccinera sig mot covid-19 med tredje dosen.

Onsdagen den 12 januari ändrade Folkhälsomyndigheten sin rekommendation för dosintervall mellan dos 2 och 3 för vaccination mot covid-19. Med omedelbar verkan rekommenderar man nu att dos 3 kan ges redan fem månader efter dos 2 till alla som är 18 år och äldre.

Den 22 januari har cirka 140 vaccinatörer i Västra Götaland öppet hus för drop-in, länk till samlingssida av alla som medverkar under vaccinationsdagen - Vaccinationsdag lördag 22 januari – 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Vaccinationsbevis

Ett vaccinationsbevis får du inte automatiskt efter din vaccination, utan du behöver alltid begära att få ett bevis.

Du kan hämta ett vaccinationsbevis genom att gå till www.covidbevis.se Länk till annan webbplats. och följa instruktionen där. Detsamma gäller om du behöver skaffa ett nytt bevis, eftersom giltighetstiden på ditt nuvarande bevis har gått ut eller håller på att gå ut.

Om du inte har e-legitimation eller folkbokföringsadress så kan du läsa mer här Länk till annan webbplats. om hur du gör.