Meny

Lägesbild Covid-19 vecka 46

Lysekils kommun sammanställer en samlad lägesbild med anledning av covid-19. Ta del av nuläget här.

Läget i kommunen

Folkhälsomyndighetens kommunvisa statistik visar 4 nya fall i Lysekils kommun för vecka 46 jämfört med 7 nya fall vecka 45.

Vi har en kraftig ökning regionalt så vi måste fortsätta hålla avstånd, vara vaksamma på symtom och stanna hemma i så fall.

Läget i regionen

Man ser en kraftig ökning av antalet nya fall i regionen, 1084 sjukdomsfall vecka 46 jämfört med 663 sjukdomsfall för vecka 45 vilket är en ökning på 63 % jämfört med föregående vecka. Ökningen ses i nästan alla åldersgrupper förutom bland de äldre. Under vecka 46 rapporterades fall från 48 av Västra Götalandsregionens 49 kommuner.

Läget nationellt

Detta gäller från den 22 november

Som tidigare uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma men från 22 november rekommenderas även vaccinerade att testa sig för covid-19 när de får symtom.

Följande rekommendationer gäller:

  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
  • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig. På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor.

Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.

Även om du får ett negativt testsvar för covid-19 bör du fortsätta stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av andra infektioner.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

Åtgärder från den 24 november

När en person testar positivt för covid-19 får de som bor i samma hushåll förhållningsregler om att stanna hemma i sju dagar räknat från den dag personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, oavsett om man har symtom eller inte och oavsett ålder.

Alla rekommenderas också att testa sig. Den som har symtom rekommenderas att testa sig direkt då symtomen uppstår. Den som inte har symtom testar sig istället fem dagar efter det att personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.

Den som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen i deras hushåll testade positivt. Det är fortfarande viktigt att vara vaksam på nytillkomna symtom.

Personer som haft konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna behöver inte testa sig eller stanna hemma i samband med smittspårning. De behöver däremot stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion.

Åtgärder från 1 december

Folkhälsomyndigheten kommer att ta fram föreskrifter mot smittspridning vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Från den 1 december införs också vaccinationsbevis. De arrangemang som endast har deltagare med sådana bevis ska enligt förslaget kunna genomföras utan att begränsa antalet deltagare. Däremot kan kompletterande smittskyddsåtgärder komma att behövas.