E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Gurgeltest

Ny covidprovtagningsrutin vid smittspårning i skolan, för elever från förskoleklass till och med gymnasium.

Nu finns en förenklad provtagningsmetod för skolelever i Västra Götalandsregionen. Elever som ingår i en smittspårning av covid-19 får ett så kallat ”gurgeltest” med sig hem från skolan. Provet innebär att eleven får gurgla en koksaltlösning i munnen, detta utförs i hemmet. Vårdnadshavaren hjälper sitt barn om det behövs för att utföra provtagningen och ansvarar för att provet lämnas in på angiven vårdcentral. Utfört prov förvaras i kylskåp tills det ska lämnas till vårdcentralen. Testerna analyseras sedan på labb och svaret kommer till vårdnadshavare/elev.

I nuläget är endast Närhälsan Lysekil Vårdcentral kopplade till skolorna och utfört gurgeltest kan lämnas i lådan för covidtest, utanför ambulansintaget på Lasarettsgatan 1, från kl 07.30 på måndag morgon tills kl 12.00 på fredag.

Om eleven som ingår i smittspårning är symtomfri, så kan eleven vara kvar i skolan i väntan på provsvar. Vårdnadshavare meddelar skolan om provsvaret visar att eleven har covid-19 och följer förhållningsregler därefter.

Gurgeltesterna används enbart vid smittspårning och inte om en elev har symtom. Vid symtom ska eleven stanna hemma och testa sig via vårdcentral och invänta provsvar, samt ha två symtomfria dagar hemma innan återgång till skolan.