Meny

Lägesbild Covid-19 vecka 25

Lysekils kommun sammanställer kontinuerligt en samlad lägesbild med anledning av covid-19. Ta del av nuläget här.

Glad midsommar!

Läget ser väldigt positivt ut gällande smittspridningen av covid-19 i Lysekils kommun och vi önskar alla en glad och trevlig midsommar. Det är dock fortsatt viktigt denna midsommar firas med hänsyn till gällande coronarestriktioner:

  • Håll avstånd
  • Umgås utomhus
  • Var vaksam på symtom och stanna i så fall hemma
  • Testa dig om du har symtom
  • Fira midsommar i en mindre krets
  • Undvik större fester

Läget i kommunen

Folkhälsomyndighetens kommunvisa statistik visar 1 nytt fall i Lysekils kommun, vilket är minskning från föregående vecka då 7 fall noterades. Siffrorna ska ses som preliminära då databasen återigen stängts ned under vid ett par tillfällen under statistikperioden.Socialförvaltningen rapporterar om att det varken är någon brukare eller medarbetare med konstaterad covid-19 inom förvaltningens verksamheter.Samhällsbyggnadsförvaltningen rapporter att de upplever ett lugnare läge. Sjukantalet går neråt och allt fler som vaccineras. En medarbetare som vid rapporteringstillfället avvaktar provsvar.

Läget i regionen

Smittspridningen fortsätter att minska i Västra Götaland. På grund av flera tillfälliga nedstängningar av databasen är statistiken preliminär, men sett till 14-dagarsincidensen ses en minskning med 69 procent jämfört med föregående 14-dagarsperiod.

Läget nationellt

Folkhälsomyndigheten rapporterade vid torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens att de ser en fortsatt tydlig minskning av antalet bekräftade fall av covid-19 och inneliggande patienter med covid-19 på nationell nivå.

Lägesrapportering under sommaren

Under sommaren kommer en skriftlig lägesbild att publiceras på fredagar veckorna 25, 27, 29, 31, 33 och 35. Under vecka 35 kommer nytt ställningstagande att göras kring fortsatt lägesrapportering med anledning av covid-19.

Restriktioner under sommaren

Sverige öppnar nu stegvis upp under sommaren med förhoppningen om smittspridningen fortsätter att minska trots färre coronarelaterade begränsningar i vår vardag. Det är viktigt att vi alla håller oss uppdaterade på de regler och restriktioner som gäller under sommaren för att återgången till det normala ska ske just stegvis och kontrollerat. Via webbplatsen www.krisinformation.se Länk till annan webbplats. har du möjlighet att hålla dig uppdaterad på vilka regler och restriktioner som gäller under hela sommaren oavsett vart du befinner dig runt om i Sverige.

Nästa lägesbild

Nästa lägesbild publiceras fredagen den 9 juli.