Meny

Använder ditt barn cykelhjälm?

Varje år skadas mer än 2000 cyklister allvarligt - se till att ditt barn använder hjälm.

Huvudet är det ömtåligaste vi har. Även en mindre stöt kan skada hjärnan. Att använda cykelhjälm är ett enkelt sätt att göra din cykeltur säkrare och alla barn under 15 år ska enligt lag ha hjälm när de cyklar.

Många cyklar till arbete och skola. Det är bra - cykling ger motion och rörelsefrihet, men innebär också en risk att skada sig till exempel i trafiken. Därför är det viktigt att du som förälder ser till att ditt barn använder cykelhjälm.

Vad kan jag som förälder göra?

 • Var tydlig med att det inte är något val att ha hjälm. Förklara att det är olagligt att inte ha hjälm för barn och ungdomar under 15 år.
 • Prata om riskerna med att inte ha hjälm. Det handlar inte bara om hur bra de är på att cykla utan också på andra som vistas i trafiken.
 • Prata om det med andra föräldrar. På så sätt kan det vara lättare att påminna varandras barn om hjälm.
 • Låt ditt barn vara med och välja hjälm. Har de en hjälm de tycker om är det mer troligt att de vill använda den.
 • Var en bra förebild och använd hjälm själv när du cyklar. "Barn gör som vi gör, inte som vi säger".

Vad säger lagen?

 • Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

Fakta om cykelolyckor och cykelhjälm

 • Varje år skadas mer än 2000 cyklister så allvarligt så att de får minst 1 procents invaliditet.
 • Närmare hälften av alla cyklister som omkommer i trafiken är över 64 år.
 • Cirka hälften av de cyklister som omkommer skulle ha överlevt om de använt hjälm.
 • Dåligt underhåll, halka och lösgrus är vanliga orsaker till cykelolyckor.
 • Om cykelhjälmen utsätts för en kraftig stöt ska de alltid bytas ut.
 • Cykelhjälmens livslängd påverkas av UV-strålning och slitage på skal, frigolit, spännen och remmar. Källa: (www.ntf.se)