E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Demokratiresan – en podcast om demokrati

Som en av fyra kommuner är Lysekils kommun utvald av Sveriges kommuner och Regioner, SKR, att delta i utveckling av medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. Nu kan du lyssna på en podd om arbetet.

Podd om medborgardialog

SKR arbetar med att ge stöd till kommuner och regioner i deras arbete med att utveckla dialogen med medborgarna. Medborgardialogen ska integreras som en del i styrning och verksamhetsutveckling med syfte att skapa ett hållbart samhälle.

Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen. Lyssna gärna:

Demokratiresan – en podcast om demokrati | SKR Länk till annan webbplats.

Läs mer om medborgardialogsarbetet:

Medborgardialog | SKR Länk till annan webbplats.