E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Trygghetsrapporten – vecka 16

Som en del i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete berättar vi varje vecka om det förebyggande arbetet samt händelser och åtgärder.

Valborgsmässoafton

Nu stundar Valborg som brukar kunna vara en helg då unga testar alkohol för första gången. Genom ökad vuxennärvaro kan vi tillsammans öka tryggheten för våra unga. Ta gärna en promenad kvällstid där du vet att dina och andras barn och ungdomar brukar samlas för att försäkra dig om att alla har en trygg och säker kväll. Läs gärna mer via länken nedan.

Fältteamet

Fältteamet arbetar som vanligt uppsökande även under Valborg. Denna helg har du möjlighet att träffa fältteamet. De vill gärna träffa både dig som ungdom, men även du som trygg vuxen som är ute och ser hur ditt barn eller ungdom har det under kvällen. Läs mer via nyheten nedan.

Närvarande resurser vecka 16

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har arbetat torsdag till och med söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistas.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.
  • Väktare har ronderat fastigheter under varierade tider alla dagar i veckan.

Händelser och åtgärder vecka 16

Allmän beskrivning

Den gångna veckan visar att barn och unga rör sig ute i fortsatt ökad utsträckning. Skadegörelse har rapporterats kring Mariedals förskola och Stångenässkolan. Det fortsätter även att komma in rapporter om ordningsstörande motorburen ungdom.

Överlag en lugn vecka där fältteamet vittnar om att trots att det är många barn och unga ute så har inga normbrytande beteenden noterats och det har varit många positiva möten med målgruppen barn och unga.

Lysekil

Händelse: Bevakningsföretag kontaktade fältteamet med anledning av en vuxen person som gapade och skrek i anslutning till en busshållplats.
Åtgärd:
Fältteamet togs sig till platsen och gjorde bedömningen att personen var uppenbart narkotikapåverkad. Fältteamet larmade polis via 112 som kom till platsen.

Händelse: Fältteamet mötte en bil vars förare var utan körkort och kunde antas vara drogpåverkad.
Åtgärd: Fältteamet larmade polis via 112.

Händelse: I sitt uppsökande arbete promenerade fältteamet i området kring en skola utanför centrala Lysekil där de mötte två ungdomar varav den ene avvek när denne såg fältteamet.
Åtgärd: Fältteamet stannade och pratade med ungdomen som var kvar på platsen.

Händelse: Fältteamet mötte tre unga cyklister som cyklade utan belysning under den mörka delen av dygnet.
Åtgärd: Fältteamet hade ett samtal med cyklisterna om risker och regler.

Händelse: Samtal inkom till fältteamet via trygghetstelefonen om unga personer med A-traktorer som spelade hög musik som störde andra.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen direkt. När de anlände så var endast ett fordon kvar på platsen och ingen ordningsstörning förekom.

Händelse: Fältteamet mötte en bil vars förare var utan körkort och kunde antas vara drogpåverkad.
Åtgärd: Fältteamet larmade polis via 112.

Händelse: Fältteamet uppmärksammade en mopedbil som körde runt med bakluckan öppen.
Åtgärd: Fältteamet hade ett samtal med de unga personerna i mopedbilen om risker och regler.

Händelse: Fältteamet mötte en bil vars förare var utan körkort och kunde antas vara drogpåverkad.
Åtgärd: Fältteamet larmade polis via 112.

Händelse: Ronderande väktare i centrala Lysekil uppmärksammade en äldre man som låg ner på marken och bad om hjälp att komma upp. Mannen sluddrade och hade svårt att svara på frågor, men var vid medvetande.
Åtgärd: Ronderande väktare kontaktade polis som kom till platsen.

Händelse: Förskoleverksamhet upptäckte hur trafikskylt tillgripits i anslutning till vändplan vid verksamhetens område.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av verksamheten.

Händelse: Medarbetare vid kommunal vård- och omsorgsverksamhet upptäckte hur en yngre man ryckte och sparkade på dörren till deras verksamhetslokaler samtidigt som han skrek. Den yngre mannen promenerade strax därefter från platsen.
Åtgärd: Händelsen rapporterad internt.

Händelse: Skadegörelse mot arbetarbod på skolgårdsområde utanför centrala Lysekil.
Åtgärd: Polisanmält av företaget.

Brastad

Händelse: Samtal till fältteamet om att A-traktorer samlades på en plats i Brastad.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och kunde på plats konstatera att allt var i sin ordning.

Händelse: Nya planteringslådor som placerats ut på skolgård, men ännu inte hunnit fyllas med planteringar, utsattes för skadegörelse genom att okänd person eldat på dessa.
Åtgärd: Skadegörelsen hanterad enligt rutin av verksamheten.

Händelse: Inbrott i förråd i bostadsområde.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin.

Polismyndighetens information för vecka 16

Under vecka 16 inkom totalt 28 anmälningar, vilket är något av en "medelvecka" jämfört med motsvarande vecka de senaste fem åren gällande anmälningar. Av dessa 28 anmälningar var två våldsanmälningar, en skadegörelse och sju tillgrepp.

Under veckan har polisen arbetat enligt medborgarlöftena och då bland annat fotpatrullerat, genomfört fordons- och förarkontroller och upprättat fyra anmälningar om narkotikabrott genom innehav.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.