E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Dialog kring trygghet igång -första träffen hölls under torsdagen

Trygghetsfrågan är i centrum för medborgardialogens arbetsgrupp. Under torsdagskvällen deltog närmare trettio personer i ett konstruktivt samtal runt den komplexa samhällsfrågan.

Dialog kring trygghet

Under torsdagskvällen samlades deltagarna för dialog kring trygghet i Lysekils kommun. Merparten deltog digitalt men några var även på plats fysiskt i kommunhuset. Dialogen leddes av Martin Sande från Dialogues/SKR, och samtalsledarna Annelie Antonsson och Mustafa Abdanabou från Lysekils kommun.

Starkt engagemang och vilja till förändring

Träffen genomsyrades av ett starkt engagemang óch intresse för frågan, och redan inledningsvis framkom tankar och åsikter som gav tyngd åt ämnet och dialogen. "En trygg och säker kommun är en avgörande fråga för livet i Lysekil", sa någon.

Det fanns även en tydlig vilja att lyssna, förstå och ta del av de andra deltagarnas åsikter och perspektiv under dialogen. Behovet av att skapa möjligheter för människor att träffas, lära känna varandra och prata lyftes: "Det går bara att förändra om vi pratar med varandra".

Gruppen samtalade även om vikten av öppenhet, ett gott samtalsklimat, tonläge och mellanmänsklig respekt inför de kommande dialogerna.

Farhågor som lyftes var bland annat hur det digitala formatet på mötet kan påverka arbetet, och oron för vilseledande och orosskapande ryktesspridning i sociala medier, vilket gruppen samtalade om som en särskild utmaning.

En komplex problematik som kräver samverkan

Att trygghet är en komplex problematik som kräver samverkan på flera håll var de flesta överens om. Ingen äger på egen hand lösningen och frågan består av många olika delar och faktorer.

Att samlas för att gemensamt arbeta för konstruktiva förslag och lösningar såg många som positivt. En av deltagarna uttryckte det så här; "Vi kan inte lösa något självständigt för ingen har hela bilden eller alla resurser, utan vi behöver jobba tillsammans".

Vi ser fram emot nästa träff då vi kommer att arbeta vidare med perspektivsammanställningen och de olika teman som framkommit. Vi är glada att så många engagerade vill vara med i arbetet!