E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Fiskebäck äldreboende utnämnd till årets vård- och omsorgsbyggnad 2021

Bild Joakim Jacobsson, Riksbyggen

Juryn lovordade bland annat den innovativa planlösningen, där man skapar spännande rumsligheter som bryter ner skalan och motverkar institutionskänslan.

Årets vård- och omsorgsbyggnad

Fiskebäck äldreboende vann över tre andra projekt nominerade till Nohrcons utnämning av Årets vård- och omsorgsbyggnad 2021. Juryn lovordade bland annat den innovativa planlösningen, där man skapar spännande rumsligheter som bryter ner skalan och motverkar institutionskänslan. En offentlig omröstning slog till slut fast att Fiskebäck äldreboende förtjänade att ta hem titeln. Inget mindre än ett drömboende på ålderns höst.

Juryns motivering

Ett gott exempel på ett marknära boende med fina boendekvaliteter som egen uteplats och varierade vistelseytor. Den innovativa planlösningen skapar spännande rumsligheter som bryter ner skalan och motverkar institutionskänslan.

Reaktioner från Lysekils kommun och berörda intressenter

Det känns fantastiskt att Fiskebäck vunnit utnämningen Årets vård- och omsorgsbyggnad 2021. Planeringen av boendet har skett i nära samarbete mellan brukarföreträdare, medarbetare och kooperativa hyresrättsföreningen Lysekils omsorgsbostäder och tillsammans har vi åstadkommit ett boende som kan möjliggöra att de äldre kan bo tryggt, vara så självständiga som möjligt och ha nära till en fin natur. Då de flesta lägenheterna har tillgång till egna uteplatser finns bra möjligheter att ta en kopp kaffe i solen alldeles utanför sin lägenhet. Vi har haft ett fantastiskt fint samarbete när det gäller att hitta praktiska och bra lösningar i boendet som gagnar både boende och personal. Jag vill rikta ett stort tack alla som engagerat sig så mycket och bidragit till vårt härliga Fiskebäck! Eva Andersson, förvaltningschef socialförvaltningen Lysekils kommun.

Att planera och utforma en byggnad för människor med demens kräver extra stor inlevelse och förståelse för de boendes situation. Vårt mål har varit att skapa en byggnad där varje bostadsgrupp känns som hemma. Det har varit viktigt att åstadkomma tydliga gränser mellan byggnadens privata och allmänna delar, både för att skapa orienterbarhet och att ge boendedelarna en tydlig identitet som skiljer sig från de allmänna delarna. Samlingspunkter som café, matsal och dagverksamhet ger på så sätt möjlighet till andra typer av intryck och upplevelser. De lättåtkomliga gemensamma trädgårdarna var ett viktigt programkrav i projektet. De har en intim, omfamnande utformning som bidrar till identitet och igenkänning och skapar kontakt mellan byggnadens olika bostadsgrupper. Vi är glada och stolta över att projektet får priset Årets vård- och omsorgsbyggnad 2021. Anders Erici, arkitekt SAR/MSA, EFEM arkitektkontor.

Det är en stor ära och glädjande för KHF Lysekils Omsorgsbostäder att vårt äldreboende i Fiskebäck vinner tävlingen. Vi har bemödat oss att sätta kvalité för de boende och personal i första rummet. Lysekils kommun, som är beställare av verksamheten i fastigheten, skall också, med sin kravspecifikation ha del i utmärkelsen. Roland Karlsson, ordförande i KHF Lysekils omsorgsbostäder.

Det känns fantastiskt roligt att Fiskebäck äldreboende i Lysekil utsetts till ”Årets vård- och omsorgsbyggnad 2021”, på Riksbyggen är vi både hedrade och stolta. Inflyttningen skedde i december 2020 och det har blivit ett väldigt fint och funktionellt äldreboende med stort fokus på hemlikhet och hållbarhet vilket utmärkelsen är ett kvitto på. Joakim Jacobsson, projektchef Riksbyggen.

Ett drömboende på ålderns höst

Fiskebäck äldreboende består av 8 bostadsgrupper med 10 lägenheter i varje; totalt 80 lägenheter. Huvudfokus i planeringen och projekteringen har varit att skapa en hemlik miljö där boende, personal och besökare ska uppleva att det är trivsamt att vistas. Stor vikt har lagts på att undvika känslan av institution och vårdmiljö.

I arkitekturen har det varit helt avgörande att hjälpa de boende att hitta hem om de går vilse. Fiskebäck är konstruerad på så sätt att varje bostadsgrupp har en egen färg. Även entrépartiet till varje bostadsgrupp har fått samma kulör för att bidra till enklare orienterbarhet för de boende. Färgen hjälper dem att ”hitta hem”.

Utemiljön ska både vara vacker att titta på och trivsam att vistas i. Ett asfalterat gångstråk löper runt hela huset och utemiljön består av ett antal fina planteringsytor, buskar och träd. Varje bostadsgrupp har två gemensamma uteplatser i olika väderstreck. Detta skapar möjligheten att välja sol eller skugga, beroende av tidpunkt på dagen. Båda uteplatserna har utkragande tak som bidrar till solavskärmning och skyddar mot regn.

Nästan 700 röstade. Här är några kommentarer om Fiskebäck äldreboende

 • Byggt med brukaren i fokus! Möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt men också gemenskap.
 • Här vill jag bo när jag blir gammal!
 • Det smälter in snyggt i landskapet och har en fin skala. De gemensamma rummen både ute och inne har fina former och jag tycker träet på innerväggarna ger en värme till rummen.
 • Ett bygge med en lätt tillgänglig utomhusmiljö för personer med demenssjukdom, där de med lättare demens kan röra sig fritt. Fin och luftig inomhusmiljö med mycket ljusinsläpp.
 • Ett modernt väl planerat äldreboende huvudsakligen byggt i markplan där de äldre kan vara så autonoma som möjligt och med en planlösning där man kan överblicka hela enheten. Främjar hemkänsla & trygghet.
 • Fantastiskt vacker byggnad som kombinerar bra miljövärden och det senaste inom digitala hjälpmedel.
 • Jag flyttade in i Fiskebäck avdelning Långevik i december 2020. Jag trivs så gott och allt är så genomtänkt på alla sätt. Detta bygge är vackert och omsorgsfullt in i minsta detalj. Finare ålderdom kan man inte få.
 • Har många jag känner som både bor där, samt ”gamla” arbetskollegor som arbetar där. ALLA trivs Väldigt bra!! Boendet ligger även väldigt fint.
 • Härlig innergård. Fint med sedumtak. Mysig och inbjudande restaurang.

Bild Joakim Jacobsson, Riksbyggen

Bild Joakim Jacobsson, Riksbyggen

Fakta om Fiskebäck äldreboende

 • Var: Lysekil
 • Typ: Vård- och omsorgsboende
 • Byggform: Nybyggnation
 • Färdigställd: December 2020
 • Areal: 7 300 m²
 • Byggnadskostnader: ca 215 miljoner kr