E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Trygghetsrapporten – vecka 15

Som en del i kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete berättar vi varje vecka om det förebyggande arbetet samt händelser och åtgärder.

Föräldrar - vart är ni?

Det är frågan som ställs allt oftare i samband med de veckovisa avstämningarna i det operativa trygghetsteamet. Nu ser bland annat kommunens fältteam hur allt fler barn och unga rör sig ute i det allt mer behagliga vårvädret. Däremot syns inte du som förälder till i samma utsträckning. Gör som ditt barn, ut och rör dig i vårvädret och var framför allt nyfiken på vad just ditt barn gör när denne är ute med sina vänner kvällar och helger. Ju fler trygga vuxna vi är som rör oss ute kvällar och helger, desto lugnare och tryggare blir läget i kommunen.

Gemensamt arbete för ökad trygghet och säkerhet

Du kan nu ta del av de prioriterade fokusområden som styrgruppen för det gemensamma trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet beslutat för 2021. Målet är ökad trygghet och minskad brottslighet i Lysekils kommun genom en rad aktiviteter och åtgärder som tagits fram genom kartläggning och analys i det strategiska trygghetsteamet. Se film och mer information via länken nedan.

Närvarande resurser vecka 15

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har arbetat torsdag till och med söndag på varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistas.
  • Polisen se information under rubriken Polismyndighetens information.
  • Väktare har ronderat fastigheter under varierade tider alla dagar i veckan.

Händelser och åtgärder vecka 15

Allmän beskrivning

Fältteamets och övriga verksamheters lägesrapportering vid måndagsavstämning i det operativa trygghetsteamet visar att den absoluta majoriteten av barn och unga har ett gott bemötande i mötet med fältteamet och andra kommunala verksamheter. Men samtidigt konstateras att normbrytande beteende hos motorburen ungdom fortsätter att öka.

Dessutom konstateras att ytterligare inbrott i butik i centrala Lysekil har begåtts under den gångna perioden. Polisen meddelar att förundersökning pågår.

Fältteamet konstaterar i övrigt att barn och unga rör sig ute allt mer, men att vårdnadshavare och andra trygga vuxna inte gör det i samma utsträckning. Det kan innebära risk för ökad oro vilket kommunen, tillsammans med andra samverkande aktörer, försöker bemöta genom uppsökande fältarbete och dialog med vårdnadshavare. En allmän uppmaning riktas till alla vårdnadshavare att intressera sig för vad sitt barn gör på fritiden.

Lysekil

Händelse: I sitt uppsökande arbete kollade fältteamet till en av livsmedelsbutikerna i centrala Lysekil. Fältteamet noterade hur en ungdom blev skjutsad i kundvagn.
Åtgärd:
Fältteamet pratade med de unga personerna på platsen som hade ett gott bemötande.

Händelse: Samtal inkom via Trygghetstelefonen till fältteamet om berusad vuxen person.
Åtgärd: Inringaren hänvisades att ringa 112 för att få polis eller ambulans till platsen. Att hantera berusade vuxna personer är inte en del av fältteamets uppdrag. Dess primära målgrupp är barn och unga.

Händelse: Fältteamet uppmärksammade ett antal promenerande ungdomar i centrala Lysekil varav den ena personen var kraftigt berusad.
Åtgärd: Fältteamet stannade och bedömde situationen som allvarlig. Kontakt med den berusade ungdomens vårdnadshavare, hemmahörande i annan kommun, som kom till platsen och tog hand om den berusade ungdomen. Fältteamet hade fortsatt kontakt under arbetspasset och uppföljande samtal dagen efter för att säkerställa att allt gått bra med den berusade ungdomen.

Händelse: Fältteamet upptäckte hur en person framförde moped mot enkelriktat och utan både registreringsskylt och hjälm.
Åtgärd: Fältteamet larmade polisen via 112.

Händelse: Samtal inkom via Trygghetstelefonen till fältteamet gällande A-traktorer som betedde sig ordningsstörande genom att varva motorer, tuta och köra vårdslöst på parkeringen.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen och bevittnade delar av det som beskrivits i samtalet med inringaren och fältteamets bedömning var att det var stökigt på platsen. Fältteamet pratade med samtliga ungdomar på platsen som reagerade önskvärt, men det önskvärda beteendet var dock kortvarigt. I samband med att fältteamet lämnade platsen kördes det återigen vårdslöst på parkeringen och fordon som kördes från platsen och in mot centrala Lysekil saknade helt framljus. Fältteamet larmade i detta skede polisen via 112.

Händelse: I sitt uppsökande arbete mötte fältteamet en ung vuxen som var mycket orolig för sin vän som uppgavs vara försvunnen.
Åtgärd: Fältteamet säkerställde att den unge vuxne tog kontakt med den försvunne vännens föräldrar och påbörjade därefter att leta efter den försvunna personen. Fältteamet blev uppringda efter ca fem minuter och fick då information om att vännen var återfunnen och välbehållen.

Händelse: Förskoleverksamhet i Lysekil upptäckte skadegörelse och klotter på förskolegården och att flaggvimpeln var halad på halv stång.
Åtgärd: Hanterat enligt rutin av verksamheten.

Händelse: Medarbetare vid kommunal vårdverksamhet blev under färd i kommunbil stoppad av annan bil som plötsligt stannade framför dem. Ur den framförvarande bilen klev en passagerare ut som pekade finger mot dem och "hytte med näven". Upplevdes som obehagligt av kommunens medarbetare.
Åtgärd: Händelsen rapporterad internt.

Händelse: Skolverksamhet i Lysekil upptäckte att tomflaskor tillgripits ur ett förråd. Verksamheten har uppmärksammat att det är personer kring verksamhetens lokaler nattetid som rör i och tar saker runt fastigheten.
Åtgärd: Stölden polisanmäld enligt rutin av verksamheten.

Polismyndighetens information för vecka 15

Under vecka 15 inkom totalt 22 polisanmälningar, varav ingen gällde våldsbrott, tre avsåg skadegörelser och sex polisanmälningar gällde tillgrepp (stöld).

Jämfört med de senaste fem åren har motsvarande vecka normalt sett haft ca 40-45 inkomna anmälningar.

Förundersökning pågår gällande de inbrott som varit i butik och frisörsalong i centrala Lysekil. I övrigt har polisen under veckan arbetat enligt medborgarlöftena.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.